Tiina ja Antti Herlinin säätiö etsii ilmastorahoituksen asiantuntijaa. Haku on auki to 9.11.2023 klo 10.00 asti.

Haluatko mukaan ratkaisevan vuosikymmenen ilmastotoimiin rakentamaan kestävää tulevaisuutta yhdessä säätiöiden, yritysten, päätöksentekijöiden, tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa?

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoitus kattaa ympäristön, yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja kulttuurin tukemisen. 

Strategiakaudella 2020–2025 säätiö keskittyy nopeuttamaan siirtymää kestävään tulevaisuuteen merkittävillä päästövähennyksillä, systeemisillä ratkaisuilla ja ihmisten toiminnan muutoksilla. Etsimme ja rahoitamme hankkeita, jotka jouduttavat merkittäviä päästövähennyksiä ja rakentavat ympäristökriisiä ratkaisevia kokonaisuuksia ja verkostoja yli maiden rajojen. Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvot ovat läpinäkyvyys ja avoimuus, verkostomainen yhteistyö ja keskustelevuus sekä oman toiminnan jatkuva kehittäminen.

Etsimme ympäristötiimiimme ilmastorahoituksen asiantuntijaa kehittämään ilmastoratkaisujen rahoitusmalleja ja ilmastorahoituksen politiikkatoimia. Etsimämme henkilö ottaa kokonaisvastuun säätiön osuudesta Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Accelerating Climate Efforts ACE -hankkeessa, jossa kehitetään ilmastonmuutoksen hillintätoimia taakanjakosektorille laajan yhteistyöverkoston kanssa. 

Tässä esimerkkejä hakijaa odottavista tehtävistä:

 • Projektipäällikkönä toimiminen ACE-hankkeen ilmastorahoitusta koskevassa työpaketissa sisältäen vastuut budjetista ja EU-hankeraportoinnista
 • Päästövähennyksiä rajoittavien rahoituksen pullonkaulojen tunnistaminen
 • Yhteistyömallien rakentaminen säätiötoimijoiden kanssa alkuvaiheen ilmastoratkaisujen rahoittamiseksi
 • Ilmastoratkaisujen rahoitusmallien kehittäminen mahdollistamaan skaalautuminen
 • Verkostoituminen ilmastorahoitus- ja ilmastoinnovaatiokentässä

Tehtävässä menestymisessä on hyödyksi:

 • Vahva motivaatio edistää säätiön strategian ja ympäristöohjelman tavoitteita
 • Substanssiosaaminen rahoituksesta ja tuntemus rahoitusmaailman ja ympäristöratkaisujen kentästä
 • Näkemys ilmastorahoitusjärjestelmän kehittämisestä ja sen toteuttamisesta Suomessa
 • Kyky koota ihmisiä yhteen, saada heidät innostumaan ja kulkemaan samaan suuntaan
 • Itsenäinen, itseohjautuva ja tavoitteellinen työote ja kyky kantaa vastuuta pienessä organisaatiossa osana suurempaa verkostoa
 • Joustavuus, halukkuus oppia ja kehittää uutta sekä ”can do”-asenne
 • Hyvä suomen ja englannin kielen kirjallinen ja suullinen osaaminen (ruotsin kielen taito on etu)

Lisäksi arvostamme:

 • Kokemusta hanketyöstä ja -raportoinnista
 • Kokemusta EU-projekteista
 • Kokemusta sijoitus-, startup- ja/tai säätiömaailmasta

Haethan rohkeasti, vaikket kokisikaan täyttäväsi kaikkia kriteerejä. Työ myös opettaa tekijäänsä. 

Työsuhde on kokoaikainen, ACE-hankkeen kestoon sidottu neljän vuoden määräaikaisuus. Palkka on työsuhteen alkaessa 4 100 euroa kuukaudessa. Työn aloitusajankohta on tammikuun 2024 alussa tai muussa valitun henkilön kanssa sovitussa aikataulussa.

Työntekopaikka on Helsingissä, Tieteen ja toivon talossa Puistokatu 4:ssä, jossa jaamme arkemme Maj ja Tor Nesslingin säätiön, muiden yhteiskunnallisten toimijoiden ja monitieteisen tutkijayhteisön kanssa. Etätyömahdollisuus on hyödynnettävissä joustavasti, kuitenkin niin että pääosa työstä on lähityötä.

Hakuprosessi

Oletko sinä etsimämme uusi kollega? Voit hakea tehtävään täyttämällä tämän lomakkeen. Hakuaika päättyy torstaina 9.11.2023 klo 10. 

Ensimmäiselle haastattelukierrokselle olemme varanneet aikoja torstaina 16.11.2023, perjantaina 17.11.2023 ja maanantaina 20.11.2023. Mikäli mikään näistä ajankohdista ei sovi, pyrimme löytämään vaihtoehtoisen ajan. Haastattelut järjestetään toimistollamme Puistokatu 4:ssä. Kaikki hakijat saavat tiedon ensimmäisen vaiheen valinnoista maanantaina 13.11.2023.

Lisätietoja saat lähettämällä viestin otsikolla “Ilmastorahoituksen asiantuntija” osoitteeseen rekry(ät)tahsaatio.fi. Lisäksi kysymyksiin vastaavat puhelimitse ympäristöhankkeiden johtaja Harri Lammi (p. 050 383 1822) ja ympäristöasiantuntija Minna Vares (p. 040 724 7414) seuraavina ajankohtina:

 • 24.10. klo 13.00-14.30 / Minna 
 • 26.10. klo 13.00-15.00 / Harri
 • 30.10. klo 15.30-16.30 / Harri
 • 6.11. klo 12.30-14.00 / Harri
 • 8.11. klo 9.00-10.00 / Minna

Haluamme edistää toiminnassamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, joten toivomme hakemuksia eri-ikäisiltä ja -taustaisilta hakijoilta.