Tietoa meistä

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka perustettiin tammikuussa 2014. Säätiön peruspääoma koostuu KONE Oyj:n B-sarjan osakkeista, jotka säätiön perustamiseksi lahjoitti KONE Oyj:n suuromistajiin lukeutuva Security Trading Oy. 

Säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Säätiö on perustamisestaan lähtien  jakanut apurahoina vuosittain noin miljoona euroa tieteelle, taiteelle, ympäristöprojekteille ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin tähtääville hankkeille. Strategiakaudella 2020-2025 säätiö siirtyy toimintamalliin, jossa hakemuksia ei pyydetä apurahahakujen kautta, vaan säätiö etsii itse aktiivisesti ratkaisuja, jotka parhaiten sopivat säätiön rahoitettaviksi. Tällä toimintatavan muutoksella säätiö pyrkii vähentämään apurahahakujen aiheuttamaa turhaa työtä: tiukimmallakin fokuksella järjestetyssä apurahahaussa myöntöprosentti on jäänyt alle kymmenen prosentin. Lisää tietoa rahoitusta tai muuta kumppanuusmallia etsiville Ota yhteyttä -sivuilla.

Säätiön toimintaa ohjaavia periaatteita ovat avoimuus, yhteistyö ja keskustelevuus.

Hallitus

Säätiön hallituksen muodostavat:

Anna Herlin
Antti Herlin (pj)
Emma Herlin 
Iiris Herlin
Jussi Herlin
Tiina Herlin (vpj)

Työntekijät

Säätiön toimintaa pyörittävät:

Riikka Ihamuotila, asiamies 
Hallinto, apurahat, varainhoito

Anna Herlin, kehitysjohtaja
Strategian toteuttaminen, kumppanuudet, viestintä

Harri Lammi, ympäristöhankkeiden johtaja
Säätiön omat sekä sen rahoittamat ympäristöhankkeet