Tietoa meistä

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka perustettiin tammikuussa 2014. Säätiön peruspääoma koostuu KONE Oyj:n B-sarjan osakkeista, jotka säätiön perustamiseksi lahjoitti KONE Oyj:n suuromistajiin lukeutuva Security Trading Oy. 

Säätiö on perustamisestaan lähtien jakanut apurahoina vuosittain noin miljoona euroa tieteelle, taiteelle, ympäristöprojekteille ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin tähtääville hankkeille.

Säätiön toimintaa ohjaavia periaatteita ovat avoimuus, yhteistyö ja keskustelevuus.

Säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Strategiakaudella 2020-2025 säätiö on siirtynyt toimintamalliin, jossa hakemuksia ei pyydetä apurahahakujen kautta. Sen sijaan säätiö etsii itse aktiivisesti ratkaisuja, hankkeita ja kumppanuuksia, jotka parhaiten sopivat säätiön rahoitettaviksi. Tällä toimintatavan muutoksella säätiö pyrkii vähentämään apurahahakujen aiheuttamaa turhaa työtä: tiukimmallakin fokuksella järjestetyssä apurahahaussa myöntöprosentti on jäänyt alle kymmenen prosentin.

Kaikki säätiön yhteistyöhankkeet valitaan syksyllä 2021 julkaistun ympäristöohjelman ja sen kohdealueiden pohjalta ainakin vuoteen 2025 saakka.

Jos haluat esittää hankeidean, lähetäthän sen suoraan sähköpostilla osoitteeseen .

Säätiön työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.

Hallitus

Säätiön hallituksen muodostavat:

Anna Herlin
Antti Herlin (pj)
Emma Herlin 
Iiris Herlin
Jussi Herlin
Tiina Herlin (vpj)

Työntekijät

Huom: Pyydämme lähettämään kaikki hankeideat osoitteeseen . Kiitos yhteistyöstä!

Säätiön toimintaa pyörittävät:

Riikka Ihamuotila, hallintojohtaja 
Hallinto ja varainhoito

Anna puistossa, hymyilee.

Anna Herlin, kehitysjohtaja
Säätiön strategia, kumppanuudet, Puistokatu 4

Harri Lammi, ympäristöhankkeiden johtaja
Säätiön ympäristöohjelma

Emmi Liulia, hallintokoordinaattori

Taneli Rajala, viestinnän asiantuntija

Minna Vares, ympäristöhankkeiden koordinaattori

Sähköpostit muodossa

Valokuvat: Lasse Lecklin ja Joel Haapamäki.