Ilmastoratkaisujen vauhdittaja eli ACE-hanke

Tutkimuslaitosten, julkishallinnon, yritysten ja säätiöiden muodostama verkosto on saanut 20 miljoonan euron EU-rahoituksen ilmastoratkaisujen vauhdittamista varten. TAH-säätiön rooli kokonaisuudessa on pilotoida rahoitusmallia, joka tähtää ilmastoinnovaatioiden ripeämpään skaalautumiseen.

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeen tarkoitus on tukea Suomea taakanjakosektorin päästövähennysvelvoitteen saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliustavoitteen osalta vuoteen 2035 mennessä. TAH-säätiö vetää ACE-kokonaisuuteen kuuluvan työpaketin yhtä osa-aluetta, jossa keskitytään ilmastoinnovaatioiden skaalaamiseen. 

Tällä hetkellä Suomen ilmastoinnovaatioita rahoittava kenttä on hajanainen, eikä rahoitustarpeiden sovittaminen sopiviin rahoitusvaihtoehtoihin ole aina suoraviivaista ja laajentumispolulle ohjaavaa. Erityisesti alkuvaiheessa lupaavankin demohankkeen tie kansalliseksi tai kansainväliseksi innovaatioksi voi tyssätä erinäisiin rahoituksen pullonkauloihin, jolloin myös päästövähennykset jäävät toteutumatta.

Yhteistyön ja kansainvälisten esimerkkien voimalla

TAH-säätiön vetämässä projektissa pyritään löytämään ratkaisuja mainittujen pullonkaulojen avaamiseen. Projektissa selvitetään kansainvälisten esimerkkien avulla, miten voittoa tavoittelemattomat organisaatiot pystyvät parhaiten tukemaan päästövähennyksiin tähtäävää yritys- ja innovaatiotoimintaa ja miltä osin näitä mekanismeja voidaan ottaa käyttöön Suomessa. 

TAH-säätiö myös kutsuu säätiöitä ja muita rahoitusalan yksityisiä ja julkisia toimijoita mukaan pohtimaan, miten voimavarat voitaisiin parhaiten yhdistää suomalaisten ilmastoinnovaatioiden skaalautumisen edistämiseksi ja päästövähennysten vauhdittamiseksi.

Skaalautuessaan ilmastoinnovaatiot tuottavat suoran taloudellisen hyödyn lisäksi myös päästövähennyksiä, mikä rakentaa hyvinvoinnin edellytyksiä myös tuleville sukupolville. Ilmastoinnovaatioiden alkuvaiheen rahoituskriteereitä, tuottotavoitteita ja riskinhallintaa olisikin hyvä tarkastella myös tästä kokonaiskestävyyden näkökulmasta.

Jos kiinnostuksesi ilmastoinnovaatioiden rahoitusta koskien heräsi ja haluat löytää tapoja osallistua yhteistyöhön, olethan yhteydessä TAH-säätiön ilmastorahoituksen asiantuntijaan Auli Nikkilään ().

Lisätietoja ACE-hankkeesta löydät sen verkkosivuilta.