Asiantuntijaryhmä

TAH-säätiö vastaanottaa runsaasti korkeatasoisia hankehakemuksia, joista lupaavimmat etenevät riippumattoman asiantuntijaryhmän arvioitavaksi. Asiantuntijamme ovat syvällisesti perehtyneitä ympäristöohjelmamme kohdealueita koskeviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Monipuoliset taustat mahdollistavat harkitut rahoituspäätökset, jotka ovat linjassa säätiömme strategian, tavoitteiden ja arvojen kanssa.

Avaamme läpinäkyvyyden nimissä asiantuntijaryhmämme kokoonpanon. Mainittujen lisäksi saatamme tapauskohtaisesti konsultoida ryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita aihepiireissä, joissa arvioitava hanke ei täsmää asiantuntijaryhmän jäsenten ydinosaamisen kanssa.

Verkkosivuillamme esitetyt tiedot asiantuntijatiimimme kokoonpanosta päivitetään säännöllisesti uusien asiantuntijoiden lisäämisen ja heidän osallistumisensa muutosten mukaisesti.

Asiantuntijaryhmämme nykyiset jäsenet:

Antti Arasto on energia-alan moniosaaja, jolla on kokemusta voimalaitosten käyttöönottoprojekteista aina innovaatioekosysteemien rakentamiseen. Hänellä on laaja systeeminen näkemys energiamurroksesta ja monista ilmastonmuutoksen hillintään ja uusiin energiaratkaisuihin liittyvistä teknologioista kuten vedystä, sähköistymisestä, biotaloudesta ja hiilidioksidin talteenotosta, varastoinnista ja hyötykäytöstä sekä niiden soveltamisesta päästöintensiivisessä teollisuudessa.
Pentti Hakkarainen on suomalainen pankinjohtaja ja kokenut hallitusammattilainen. Hän on tehnyt mittavan uran lukuisissa johto- ja luottamustehtävissä muun muassa Euroopan keskuspankissa, Suomen Pankissa, Postipankissa, OKO:ssa ja Outokummun johdossa sekä mm IS-Yhtymän, Veikkauksen, Finnveran ja Olvin hallituksissa ja IMF:n ja EU:n komiteoissa.
Minttu Jaakkola toimii Puistokatu 4:n toiminnanjohtajana, johon hän siirtyi vuoden 2023 alussa Nesslingin säätiön tutkimus- ja toiminnanjohtajan tehtävästä. Mintun uran punaisena lankana on edistää tieteellistä tutkimusta sekä eri tieteenalojen ja sektoreiden välistä vuoropuhelua kestävän tulevaisuuden rakentumiseksi. Koulutukseltaan hän on ekologian ja evoluutiobiologian tohtori, joka näkee ihmisen osana kompleksista lajien verkostoa, josta ihminen on täysin riippuvainen.
Kaisa Kosonen on työskennellyt ilmastoasioiden parissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä ympäristöjärjestö Greenpeacessa vuodesta 2002. Hän on Greenpeace Internationalin IPCC-vastaava ja usean tutkimuskonsortion (CONSTRAIN, PROVIDE ja 2035Legitimacy) ohjausryhmän jäsen.
Ville Lähde on BIOS-tutkimusyksikön tutkija, joka on käsitellyt työssään mm. ruokajärjestelmien ongelmia, luonnonvarojen riittävyyttä, köyhyys- ja väestökysymyksiä sekä sivistyksen merkitystä ekologisessa jälleenrakennuksessa. Hän on myös filosofisen niin & näin -lehden pitkäaikainen toimittaja. Akateemiselta taustaltaan hän on filosofi ja ympäristöpolitiikan tutkija.
Hanno Nevanlinna on yksi Futuricen perustajista, joka on soveltanut muotoiluajattelua menestyksekkäästi uusien organisaatioiden, yrityskulttuurin, johtamisjärjestelmien, muotoilumenetelmien sekä erilaisten palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. Hän on uransa aikana auttanut satoja organisaatioita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Toimiessaan HR-johtajana Futuricessa yritys sai kahdesti peräkkäin tunnustusta Euroopan parhaana työpaikkana.

Lisäksi asiantuntijaryhmäämme kuuluvat Jouni Keronen ja Helena Soimakallio.