Kumppanuudet ja hankkeet

Kaikki säätiön yhteistyöhankkeet valitaan syksyllä 2021 julkaistun ympäristöohjelman ja sen kohdealueiden pohjalta ainakin vuoteen 2025 saakka. Aiemmin käytössä olleesta apurahahausta on toistaiseksi luovuttu.

Strategiakaudella 2020–2025 säätiö kartoittaa ja valitsee yhteistyötahonsa asiantuntija-arvioiden ja keskustelujen avulla. Tuettavat hankkeet tunnistetaan tai luodaan dialogissa kansallisen ja kansainvälisen verkoston kanssa, asiantuntijatietoon pohjaten.

Lisätietoja säätiön kumppanuuksista ja rahoittamista hankkeista kannattaa tiedustella säätiön henkilökunnalta täältä.