Kumppanuudet ja hankkeet

Kaikki säätiön yhteistyöhankkeet valitaan syksyllä 2021 julkaistun ympäristöohjelman ja sen kohdealueiden pohjalta ainakin vuoteen 2025 saakka. Aiemmin käytössä olleesta apurahahausta on toistaiseksi luovuttu.

Strategiakaudella 2020-2025 säätiö kartoittaa ja valitsee yhteistyötahonsa asiantuntija-arvioiden ja keskustelujen avulla. Tuettavat hankkeet tunnistetaan tai luodaan dialogissa kansallisen ja kansainvälisen verkoston kanssa, asiantuntijatietoon pohjaten.

Haemme ensisijaisesti yhteistyötä, joka tähtää paitsi nopeasti todennettaviin päästöleikkauksiin myös tekojen skaalautuvuuteen, myös kansainvälisesti. Tavoitteena on myös luoda innostavia ja vaikuttavia esimerkkejä, joita muut voivat ottaa käyttöönsä ja kehittää eteenpäin.

Kumppanuuksilta edellytetään kokonaisvaltaista ymmärrystä ympäristökriisiin: ilmaston lämpenemiseen on puututtava niin, etteivät ratkaisut ole ristiriidassa siihen tiiviisti kytkeytyneiden muiden kestävyysongelmien kanssa, joihin kuuluvat mm. elonkirjon hupeneminen, eriarvoistuminen, vesistressi ja globaali jäteongelma.

Kysyttävää?

Alustavatkin hanke- ja kumppanuusideat toivomme lähettämään sähköpostilla: .

Lisätietoja säätiön kumppanuuksista ja rahoitetuista hankkeista kannattaa tiedustella säätiön henkilökunnalta, ks. Ota yhteyttä -sivu.