Apurahat ja kumppanuudet

Etsitkö hankkeellesi rahoitusta?

Strategiakaudella 2020-2025 säätiö kartoittaa ja valitsee yhteistyötahonsa asiantuntija-arvioiden ja keskustelujen avulla. Säätiö ei todennäköisesti tule järjestämään avoimia apurahahakuja. Tuettavat hankkeet tunnistetaan tai luodaan dialogissa kansallisen ja kansainvälisen verkoston kanssa, asiantuntijatietoon pohjaten.

Tehokkaita päästövähennyksiä ympäristökriisin ehdoilla

Tuettavien hankkeiden tärkein valintakriteeri on arvio siitä, kuinka tehokkaasti ne luovat edellytyksiä päästöjen nopealle alasajolle tai merkittävälle vähentämiselle. Kaikki tuettavat hankkeet arvioidaan tämän kriteerin perusteella.

Tuettavien hankkeiden ja projektien edellytyksenä ovat paitsi nopeasti todennettavat päästöleikkaukset myös tekojen skaalautuvuus. Tavoitteena on myös luoda innostavia ja vaikuttavia esimerkkejä, joita muut voivat ottaa käyttöönsä ja kehittää eteenpäin. Lisäksi kumppanuuksilta edellytetään kokonaisvaltaista ymmärrystä ympäristökriisiin: ilmaston lämpenemiseen on puututtava niin etteivät ratkaisut ole ristiriidassa siihen tiiviisti kytkeytyneiden muiden kestävyysongelmien – elonkirjon hupeneminen, eriarvoistuminen, vesistressi globaali jäteongelma – kanssa.

Haluatko olla yhteydessä liittyen rahoituksen hakemiseen? Tarkista ensin, osuuko ehdottamasi hanke säätiön ilmastohankkeiden kriteereihin:

  • Rahoitusta tai muuta tukea etsivä hankkeeni on ilmastovaikutuksiltaan nopea ja tehokas
  • Hankkeeni lähestyy ilmastokriisiä systeemisenä ongelmana, ja huomioi siihen kytkeytyneet ekologiset ja sosiaaliset ongelmat 
  • Hankkeeni tarjoaa skaalautuvan ratkaisun

Kolme kertaa kyllä? Hienoa. Paras tapa edetä on lähettää sähköpostia kehitysjohtaja Anna Herlinille: .

Oletko jo saanut Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä apurahan? 

Säätiö myöntää edelleen jatkoapurahoja hyvin edenneille hankkeille: väitöskirjatyöskentelyä voidaan rahoittaa enintään neljän vuoden, muita projekteja enintään kahden vuoden ajan. Lisäksi säätiöltä voi hakea rahoitusta hankkeen vaikuttavuuden lisäämiseen tutkimustiedon popularisoinnin tai muun viestinnän avulla. Ole yhteydessä asiamies Riikka Ihamuotilaan, jos haluat tiedustella näistä vaihtoehdoista lisää.