Apurahat ja kumppanuudet

Etsitkö hankkeellesi rahoitusta?

Strategiakaudella 2020-2025 säätiö kartoittaa ja valitsee yhteistyötahonsa asiantuntija-arvioiden ja keskustelujen avulla. Säätiö ei todennäköisesti tule järjestämään avoimia apurahahakuja vaan rakentaa aktiivisesti omaa hankeportfoliota. Tuettavat hankkeet tunnistetaan tai luodaan dialogissa kansallisen ja kansainvälisen verkoston kanssa, asiantuntijatietoon pohjaten.

Tehokkaita päästövähennyksiä ympäristökriisin ehdoilla

Säätiö julkaisee tulevan toimintansa fokusalueet syksyllä 2021. Apurahoja ei myönnetä yksittäisiin hankkeisiin tätä ennen.

Tuettavien hankkeiden ja projektien edellytyksenä ovat paitsi nopeasti todennettavat päästöleikkaukset myös tekojen skaalautuvuus. Tavoitteena on myös luoda innostavia ja vaikuttavia esimerkkejä, joita muut voivat ottaa käyttöönsä ja kehittää eteenpäin. Lisäksi kumppanuuksilta edellytetään kokonaisvaltaista ymmärrystä ympäristökriisiin: ilmaston lämpenemiseen on puututtava niin etteivät ratkaisut ole ristiriidassa siihen tiiviisti kytkeytyneiden muiden kestävyysongelmien – elonkirjon hupeneminen, eriarvoistuminen, vesistressi, globaali jäteongelma – kanssa.

Oletko jo saanut Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä apurahan? 

Säätiö myöntää edelleen jatkoapurahoja hyvin edenneille hankkeille: väitöskirjatyöskentelyä voidaan rahoittaa enintään neljän vuoden, muita projekteja enintään kahden vuoden ajan. Lisäksi säätiöltä voi hakea rahoitusta hankkeen vaikuttavuuden lisäämiseen tutkimustiedon popularisoinnin tai muun viestinnän avulla. Ole yhteydessä asiamies Riikka Ihamuotilaan, jos haluat tiedustella näistä vaihtoehdoista lisää.

Kysyttävää?

Lisätietoja säätiön kumppanuuksista ja rahoitetuista hankkeista voi tiedustella kehitysjohtaja Anna Herliniltä tai ympäristöhankkeiden johtaja Harri Lammilta, ks. Ota yhteyttä -sivu.