Resurssit päästöjen nopeaan leikkaamiseen

Tiina ja Antti Herlinin säätiö kohdentaa toimintansa ja tukensa strategiakaudella 2020-2025 ilmastokriisin torjuntaan.

Tiina ja Antti Herlinin säätiön tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

Säätiön hallitus pohti syksyllä 2019 tuen ja toiminnan suuntaamista uudella vuosikymmenellä. Hallitus linjasi, että seuraavan viiden vuoden aikana säätiö keskittää resurssinsa ilmastonmuutoksen hillitsemisen tukemiseen.

Olemme ajautumassa kiihtyvän ilmaston lämpenemisen myötä globaaliin kriisiin. Nopeasti heikkenevä tilanne muodostaa nyt keskeisen uhan kaikelle sille, mitä vaalimaan ja edistämään säätiö on perustettu. Ekologista jälleenrakennusta ei voi lykätä.

2020-luku on ratkaiseva vuosikymmen päätösten ja nopeasti vaikuttavien toimenpiteiden kannalta. Etenkin fossiilisten energialähteiden päästöjen merkittävässä vähentämisessä tarvitaan skaalautuvia tekoja jo 2020-luvun alkupuolella.

Kuultuaan laajasti huippuasiantuntijoita hallitus päätti kohdentaa tukensa ja resurssinsa strategiakaudella 2020-2025 erityisesti päästöjen nopeaan leikkaamiseen tähtäävään toimintaan. Säätiö pyrkii tunnistamaan, tukemaan ja edistämään hankkeita, joissa luodaan edellytyksiä systeemitason muutoksille kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Säätiö suosii hankkeita, jotka liittyvät energiantuotannon, elinkeinoalojen tai kestävien raaka-aineiden innovaatioihin ja hiilineutraaliin teknologiaan. Säätiö suosii niin ikään hankkeita, joissa pyritään tuottamaan ratkaisuja päästöleikkauksia koskevaan sääntelyyn. Tuettavien hankkeiden tulee olla skaalautuvia, ja niiden positiivisten ilmastovaikutusten tulee olla nopeita ja tehokkaita.

Hankkeissa ja niiden rinnalla säätiö haluaa luoda rakentavaa dialogia asiantuntijoiden ja päättäjien välillä sekä herättää keskustelua ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kiireellisyydestä.

Säätiö pyrkii toimimaan läpinäkyvästi ja avoimesti. Verkostomainen yhteistyö ja oman toiminnan jatkuva kehittäminen ovat säätiölle tärkeitä toiminnan periaatteita.

Strategiakaudella 2020-2025 säätiö kartoittaa ja valitsee yhteistyötahonsa asiantuntija-arvioiden ja keskustelujen avulla. Säätiö ei todennäköisesti tule järjestämään avoimia apurahahakuja. Tarkemmat ohjeet yhteydenottoon löydät Ota yhteyttä -sivulta.

Lue strategiasta lisää täältä.