Ilmastokriisin mestarikurssi yhdisti päättäjät kunnianhimoisten ilmastotoimien äärelle

Teksti: Taneli Rajala

Tilaisuudessa puhunut tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti yhteispeliä ilmastotoimissa valtavana mahdollisuutena Suomelle. Yritysten hiilikädenjäljen eli tuotteiden ja palveluiden aikaansaamat ilmastohyödyt kantavat isoa lupausta niin päästöjen vähentämisestä kuin Suomen edelläkävijyydestä.

Tiina ja Antti Herlinin säätiö sekä Climate Leadership Coalition järjestivät Ilmastokriisin mestarikurssin suomalaisille päättäjille Tieteen ja toivon talossa 1.2.2023. Kertaluonteinen kutsutilaisuus toi arvovaltaisia poliitikkoja, yritysjohtajia ja ympäristötutkijoita yhteisen pöydän ääreen. Yksi keskeisistä tavoitteista oli löytää puoluerajat ylittäviä ilmastoratkaisuja, joilla voidaan samalla tukea Suomen menestystä pitkälle tulevaisuuteen.

Tilaisuuden avasi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Hän muistutti päättäjien vastuusta luoda hyvän elämän edellytykset tuleville sukupolville. Ilmastokriisin torjumiseksi avainasemassa on yhteiskunnan eri alueiden välisten rajalinjojen ylittäminen, toinen toisemme löytäminen. “Meillä Suomessa on vahvat perinteet, joiden toivoisi jatkuvan: tiukan paikan tullen osaamme pitää yhtä”, Niinistö sanoi.

Elinkeinoelämän, politiikan ja tieteen sujuva yhteistyö tarjoaa Suomelle myös valtavat menestymisen ja kärjessä kulkemisen mahdollisuudet. “Puhumme paljon hiilijalanjäljestä, mutta kyllä me voisimme puhua myös Suomen hiilikädenjäljestä, siis siitä, miten me pystymme auttamaan muita toimimaan vastuullisesti.”

Kestävyystutkija Johan Rockström ja Yhdysvaltain ilmastolähettiläs John Kerry välittivät vahvan kansainvälisen viestin

Tiedeyhteisön ääntä edusti erityisesti prof. Johan Rockström, joka on Potsdamin yliopiston ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkivan keskuksen (PIK) johtaja. Hänet tunnetaan parhaiten planetaaristen rajojen uraauurtavasta viitekehyksestä.

“Yhdeksästä planetaarisesta rajasta olemme nyt ylittäneet kuusi. Luonnonjärjestelmien kuten jääpeitteen ja sademetsien kannalta kriittiset keikahduspisteet ovat paljon lähempänä kuin olemme tähän asti ymmärtäneet”, varoitti Rockström.

Prof. Johan Rockströmin keynote-puheenvuoro summasi ympäristötutkimuksen ajantasaisen käsityksen ilmastokriisistä.

Ilmastokriisin ratkaisemiseksi on olennaista turvata luonnon monimuotoisuus, sillä planetaaristen rajojen keikahduspisteet ovat toisiinsa kytkeytyneitä.

“Emme saavuta Pariisin ilmastotavoitteita vain fossiilisia vähentämällä. Luonnon hiilinielujen turvaaminen niin maalla kuin meressä on aivan keskeistä.”

Viesti herätti vastakaikua tilaisuuden osanottajissa, jotka näkivät teollisuuden siirtymän kohti vähähiilisiä ratkaisuja lupaavana. “Suomen elinkeinoelämälle tämä tarkoittaa mittavaa mahdollisuutta. Vihreän siirtymän luomat maailmanmarkkinat kasvavat nopeammin kuin perinteisten”, totesi tilaisuudessa työryhmäkeskustelua johtanut Huhtamäen ja Sanoman hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä.

Kannanotot saivat kansainvälisen tason vahvistuksen Yhdysvaltain ilmastoerityislähettiläs John Kerryltä, joka osallistui tapahtumaan Washingtonista käsin. “On päättäjien tehtävä kääntää planeetan kohtalo. Kaikki analyysit osoittavat, että ilmastokriisin torjuntaan satsaaminen on myös taloudellisesti järkevin vaihtoehto”, tiivisti Kerry.

“Muutokseen varautuneet ovat tulevaisuuden voittajia”

Ilmastokriisin mestarikurssin ryhmäkeskusteluissa osanottajat pääsivät keskustelemaan rakentavasti ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Keskustelujen kantava teema oli sovittaa ilmastotieteen viesti kansallisesti hyväksyttäviin ilmasto- ja elinkeinopoliittisiin ratkaisuihin, joilla voidaan tukea Suomen edelläkävijyyttä.

Tilaisuuden koolle kutsunut, TAH-säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin vahvisti arvovaltaisten vieraiden sanoman. 

“Juuri nyt vihreä siirtymä näyttää kenties merkittävimmältä talouden valopisteeltä, joka voi tuoda Suomeen laajasti työtä, verotuloja ja hyvinvointia. Muutokseen varautuneet ovat tulevaisuuden voittajia”, Herlin summasi.

Kuvat: Joel Haapamäki