Haku auki: korkeakouluharjoittelijat viestintään ja ympäristöhankkeiden pariin

Hei opintojen loppuvaiheen opiskelija tai vastavalmistunut, haluaisitko oppia laaja-alaisesti globaalin ympäristökriisin ratkaisuista ja olla mukana ratkaisevan vuosikymmenen ilmastotoimissa? Tiina ja Antti Herlinin säätiö hakee kahta fiksua ja taitavaa korkeakouluharjoittelijaa tiimin vahvistuksiksi!

Tule toteuttamaan harjoittelujaksosi ympäristötyön ja kiinnostavan säätiökentän parissa. Etsimme kahta korkeakouluharjoittelijaa 3-6 kk harjoittelujaksoille kesäkuusta 2021 alkaen.

Viestinnän harjoittelijan työtehtävät koostuvat monipuolisesti säätiön viestinnän eri työtehtävistä. Harjoittelujaksoon kuuluu ainakin sisällöntuotantoa säätiön omiin kanaviin, mediakontaktointia ja -seurantaa, sekä viestinnällistä tukea säätiön ympäristöhankkeiden sekä Puistokatu 4 -hankkeen suuntaan. Odotamme viestinnän harjoittelijaltamme aktiivista otetta työntekoon, sosiaalista älykkyyttä ja ratkaisukeskeistä asennetta, kokemusta ympäristökeskusteluun osallistumisesta sekä mielenkiintoa ekologisen jälleenrakennuksen ja globaalien päästövähennysten tyyppisiä aihekokonaisuuksia kohtaan. Hakijoilta toivotaan luovuutta ja ideoinnin kykyä, sosiaalisen median kanavien sekä Word Pressin ylläpidon osaamista ja erilaisten tekstilajien ymmärrystä ja sisällöntuottamisen hyviä taitoja. Viestinnän harjoittelijaa etsitään relevantin alan loppuvaiheen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden joukosta.

Ympäristöhanketyön harjoittelijan työtehtävät koostuvat säätiön ympäristöhankkeiden johtajan avustamisesta vaihtuvien tarpeiden mukaan. Harjoittelujakson työtehtävät ovat monipuolisia ja voivat koostua esimerkiksi taustamateriaalien koostamisesta, ohjausryhmän kokousten valmistelusta ja koordinoinnista, ympäristöhankkeiden fokusalueiden strategiatyön tukemisesta ja sparraamisesta, ja taustakeskustelujen fasilitoinnista. Etsimällämme henkilöllä on halua ja innostusta tehdä laaja-alaisesti erilaisia tehtäviä, joissa suoriutumista edesauttavat huolellisuus, hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito, oma-aloitteisuus, luovuus- ja ideointitaidot sekä kiinnostus ympäristökriisin ratkaisuja ja kestävän tulevaisuuden edellytyksiä kohtaan. Tämäkin harjoittelu sopii opintojen loppuvaiheeseen tai vastavalmistuneelle. Harjoittelijan pääaine voi olla mikä tahansa kestävyys-, yhteiskunta- tai luonnontieteisiin lukeutuva, jos opintojen sisällöt ja mielenkiinnon kohteet sopivat kuvattuun tehtävään.

Koska toimintaympäristömme on pitkälti globaali, mutta osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun kotimaan kanavissa, molemmissa tehtävissä edellytetään sujuvaa englannin sekä suomen kielen taitoa.

Harjoittelu alkaa kesäkuussa, viimeistään 21.6. ja sen keston tulisi olla vähintään 3 kuukautta. Harjoittelu on kokopäiväinen ja palkallinen (1900e/kk), mutta joustoista työaikaan voidaan sopia. Työt tehdään hybridinä, enimmäkseen etänä, mutta tarjoamme myös mahdollisuuden toimiston käyttöön Helsingissä.

Tarjoamme harjoittelujaksolle innostavat ja pitkän kokemuksen eri aloilta omaavat työkaverit, kiinnostavia työtehtäviä, näköalapaikan vuosikymmenen tärkeimpiin keskusteluihin sekä tukea ja mahdollisuuksia omien taitojen kehittämiseen.

Harjoittelupaikkaa haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostitse. Laitathan sähköpostin otsikoksi, kumpaa harjoittelupaikkaa haet. 

Hakuaika molempiin tehtäviin päättyy keskiviikkona 26.5.2021 klo 23.59.

Järjestämme haastattelut 2.-4.6. 

Hakemukset ja lisätiedot:

Kehitysjohtaja Anna Herlin,