Tiina ja Antti Herlinin säätiön ympäristöhankkeiden johtajaksi kansainvälisen ilmastotyön veteraani

Tiina ja Antti Herlinin säätiön ympäristöhankkeiden johtajana on marraskuun alussa aloittanut Harri Lammi. Vuosikymmenten kokemuksen globaalista ilmastotyöstä kerryttänyt Lammi tuo mukanaan myös vankkaa osaamista strategisten kumppanuuksien koordinoinnista kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka vuosina 2020-2025 keskittää resurssinsa globaalin ympäristökriisin ratkaisuihin ja erityisesti ilmastopäästöjen nopeaan leikkaamiseen. Uusi ympäristöhankkeiden johtaja ryhtyy johtamaan tämän uuden ilmastotyön strategian jalkauttamista. Toimenkuvassaan hän vastaa säätiön omien ympäristöhankkeiden suunnittelusta sekä säätiön rahoittamien ympäristöhankkeiden valintaprosessista, tuesta ja seurannasta.

Harri Lammi on toiminut yli 20 vuotta ilmastohankkeiden parissa kansalaisjärjestöissä. Hän on toiminut muun muassa Greenpeacen kansainvälisten hiili- ja öljykampanjoiden vetäjänä, Greenpeacen Kiinan hiilikampanjatiimin vetäjänä Pekingissä, sijoituskampanjatiimissä Hong Kongissa sekä Intian toimiston neuvonantajana. Ennen siirtymistään Tiina ja Antti Herlinin säätiöön hän toimi perustamassaan konsulttiyrityksessä tukien kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten säätiöiden ilmastotyötä.

harri lammi
Ympäristöaiheiden parissa koko työuransa tehnyt Harri Lammi viihtyy luonnollisesti luonnon helmassa myös vapaa-ajallaan.

”Tämä haaste on hieno ottaa vastaan. Uskon vahvasti että tuomalla toimijoita yhteen ja resurssinsa globaaliin toimintaympäristöön Tiina ja Antti Herlinin säätiö voi todella lisätä päästövähennysten määrää ja tehokkuutta tulevina vuosina – ympäristökriisin ehdoilla,” Lammi toteaa.

Rekrytoinnin myötä säätiö lähtee aktiivisesti jalkauttamaan uutta strategiaansa ilmastotyön kentällä. “Olemme todella innoissamme saadessamme Harrin mukaan tiimiimme! Akuuttiin ympäristökriisiin tarttuminen edellyttää nähdäksemme vahvaa ja systeemistä, globaalin mittakaavan näkemystä sekä toimeenpanokykyä ja kunnianhimoa. On mahtavaa saada ruveta hommiin ihmisen kanssa, jolta löytyy nämä ominaisuudet”, iloitsee säätiön kehitysjohtaja ja hallituksen jäsen Anna Herlin.

Tiina ja Antti Herlinin säätiön vuosien 2020-2025 strategian mukaisesti muutosta katalysoidaan yhteistyöhankkeiden kautta. Säätiö ei tule avaamaan avointa apurahahakua, vaan parhaat tulokset ja lisäarvon synnyttäviä kumppanuuksia ja hankkeita tunnistetaan säätiön oman tiimin toimesta. Kaikessa toiminnassa tullaan edelleen nojaamaan tutkittuun tietoon ja vahvaan vuorovaikutukseen asiantuntijoiden kanssa.

Lisätiedot:

Kehitysjohtaja Anna Herlin,
Ympäristöhankkeiden johtaja Harri Lammi,