Jokaiselle lapselle lounas -kampanja

Perjantaina 20.3. käynnistettiin Jokaiselle lapselle lounas -kampanja. Kampanjassa toimitetaan ruokakasseja vähävaraisille lapsille poikkeustilan ajan 13.4. saakka. Kampanja lähti käyntiin 550 ruokakassilla ja tuplaantui saman päivän aikana 1100 ruokakassiin. Viikonlopun aikana ruokakasseja on kertynyt vielä lisää.

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on yksi kampanjan käynnistäjistä ja ensi vaiheen rahoittajista, yhdessä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan, Ensi- ja turvakotien liiton, Lastensuojelun Keskusliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Marttaliiton sekä Tradekan kanssa.

Kampanja on herättänyt paljon kiinnostusta ja saanut sekä avuntarjoajat että avuntarvitsijat liikkeelle. Lue alta millä perusteella ruokakasseja jaetaan ja miten jakelu toteutetaan sekä miten kampanjaan voi osallistua auttajana.

Kenelle ja miten ruokakassit jaetaan?

Ruokakassien toimitus ja jakelu toteutetaan yhteistyössä yhteiskunnallinen yritys Vennerin, Hope ry:n, Ensi- ja turvakotien liiton ja sen jäsenyhteisöjen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Marttaliiton kanssa. Nämä järjestöt ovat paikantaneet perheet, joille ruokakassit toimitetaan. Niillä on olemassa olevat toimintamallit avun tarpeessa olevien perheiden tunnistamiseen ja kokemusta ruoka-avun jakamisesta. Näiden järjestöjen jo paikantamien perheiden lisäksi emme voi valitettavasti vastata muihin yksittäisiin pyyntöihin.

Kaikki järjestöt noudattavat yhteisiä kriteereitä avunsaajien valinnassa:

– vähävaraisuus
– haasteellinen elämäntilanne ja kasautuneet ongelmat, joiden vuoksi perheen voimavarat ovat vähissä
– työttömyys tai työttömyyden uhka.

Tällä hetkellä kampanja pyrkii auttamaan 800 perhettä viikossa ja turvaamaan jakelun 13.4. saakka.

Tällä hetkellä ruokakasseja toimitetaan logistisista syistä pääasiassa suurimpiin kaupunkeihin, Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään ja Ouluun.

Haluatko mukaan auttamaan?

Yksityishenkilöt voivat osallistua kampanjaan ostamalla ruokakassin tai sen osan Vennerin verkkosivuilta, tästä linkistä. Osallistua voi 15-90 eurolla.

Yrityskumppanit voivat ostaa kerralla 5 tai 10 kassia tai sopia suuremmasta ostettavasta määrästä sekä kumppanuuspaketista Vennerin kanssa.

Vaikka kampanja on lähtenyt hyvin käyntiin, avuntarvitsijoita on enemmän kuin mitä kampanjan avulla nyt voidaan auttaa. Kaikki apu on siis tarpeen! Haastamme mukaan erityisesti kaikki yleishyödylliset säätiöt, joiden tarkoitus mahdollistaa avunannon. Säätiöyhteistyöstä kannattaa viipymättä olla yhteydessä ruokakasseja valmistavaan ja toimittavaan yhteiskunnalliseen yritykseen Venneriin, joko suoraan tai Tiina ja Antti Herlinin säätiön kautta.

Päivitys 3.5.2020: Jokaiselle lapselle lounas -kampanjaan on liittynyt paljon uusia tukijoita – säätiöitä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä – ja kampanja-aikaa on jatkettu toukokuun puoleenväliin asti. Ruokalaatikoita on tähän mennessä toimitettu jo lähes 4000 kappaletta. Tiina ja Antti Herlinin säätiön kokonaislahjoitus kampanjaan oli 20 000 euroa.

Lue lisää: Vieraskynä – Jokaiselle lapselle lounas -kampanjan vahvalla yhteistyöllä pitkäaikaisesti vaikuttavaa apua