Jatkoapurahat 2020

Muokattu 5.5.2020

Säätiön hallitus on jakanut yli 600.000 euron edestä jatkoapurahoja tutkijoille ja hankkeille, joiden työskentely on jo käynnissä säätiön rahoittamana.

Osa apurahoista on monivuotisia – säätiöltä voi hakea rahoitusta yhteensä enintään neljäksi vuodeksi väitöskirjatyöskentelyyn ja yhteensä enintään kahdeksi vuodeksi muihin hankkeisiin. Lisäksi jatkoapurahahaussa on mahdollista hakea rahoitusta rahoitetun hankkeen vaikuttavuuden lisäämiseen viestinnän keinoin.

Hallituksen kokouksessa 13.3.2020 myönnetyt jatkoapurahat aakkosjärjestyksessä:

Grenman, Henrik ja työryhmä
58 000 €
Fossiilisesta vedystä paikallisesti tuotetun biovedyn käyttöön Suomen (bio)teollisuudessa – Poikkitieteellinen tutkimus, joka voi ratkaisevasti vähentää tuotteiden ilmastovaikutuksia ja muuttaa tuotevalikoimaa kestävämmäksi

Havu, Minttu
78 000 €
Hiilensidonnan kannalta tehokkaimmat viheralueratkaisut tämän päivän kaupunkisuunnittelussa

Hurri, Karoliina
52 000 €
Kiinan ilmastojohtajuus roolin rakentuminen kansainvälisessä ilmastopolitiikassa

Karjalainen, Linda
52 000 €
Urban Transportation Policy in Helsinki, Stockholm and Oslo – Towards Progressive Practices, Change and Sustainability

Kraft, Kaisa
48 500 €
Kasviplanktonkukintojen tulevaisuus – Miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan Itämeren kasviplanktonyhteisöön? – Tutkimus uuden robotiikkaan ja hahmontunnistukseen perustuvan teknologian avulla

Kudzotsa, Innocent
30 000 €
Rapid Reversal of Global Warming Through Arctic Cloud Seeding

Laakso, Anton
30 000 €
Sateisuuden muutoksen komponentit ja niiden merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä

Laininen, Henna
52 000 €
Ilmastonmuutos minussa -hanke

Pappila, Minna
33 000 €
Kaavoitus ja ekologiset kompensaatiot ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Rydenfelt, Henrik ja työryhmä
3 000 €
Ilmaston hyvä ja paha -hankkeen mediasisältöihin

Salovaara, Janne
26 000 €
Universities educating sustainability change-makers (Kestävyystieteen koulutus, ammattilaisuus ja muutosvaikutus)

Sihvo, Jussi
26 000 €
Reaali-aikamittauksiin soveltuvan nopean impedanssimittaustekniikan käyttö akkukennojen kunnonvalvontaan kaupallisissa litium-ioni akkuvarastoissa

Sivonen, Jukka
45 500 €
Ilmastopoliittiset asenteet Euroopassa

Solanki, Twinkle
54 000 €
Improving estimates of carbon assimilation and light use by forests by scaling processes from leaf to canopy levels

Tommila, Esa ja työryhmä
18 000 €
Viestintästrategian valmistelu TAHS-hankkeessa 20190363 kehitetyn ilmastonsuojelutoimien nettovaikutusten selvitysmetodin tunnetuksi tekoon

Huhtikuussa 2020 säätiö myönsi vielä seuraavat jatkoapurahat:

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto
30 000 €
Jatkohanke toteutuneen ja tulevan Ulos-Ut-Out -suurtapahtuman viestintään ja Ulos-Ut-Out -tapahtumamallin kehittämiseen

Uppa Heidi ja työryhmä
19 000 €
Keru-yhteisöjääkaapin toimintamallin tuotteistus ja levitys

Tynkkynen Nina ja työryhmä
30 000 €
Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri

Kuva: Lasse Lecklin