Ei avointa apurahahakua tammikuussa 2020

Tiina ja Antti Herlinin säätiö jakaa monivuotisia apurahoja sekä tutkimukseen että muuhun yleishyödylliseen työhön. Kuluvan tilikauden jaossa olevasta rahoituksesta valtaosa on korvamerkitty jo edellisvuosina valituille, monivuotisille tutkimus- ja muille hankkeille. Ensi vuoden tammikuussa ei näin ollen järjestetä avointa apurahahakua. 

Muutos monivuotisten apurahojen myöntämiseen kertapäätöksellä toteutettiin edellisen haun yhteydessä. Jo aiempina vuosina apurahansaajia on rohkaistu hakemaan jatkorahoitusta – väitöstutkimukseen myönnetään korkeintaan neljän vuoden työskentelyapuraha, väitöksen jälkeiseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen toimintaan korkeintaan kahden vuoden pituisia rahoituksia. Monivuotisia hankkeita on kertynyt niin mittava määrä, että jatkorahoitukseen ennakoitava summa kattaa valtaosan säätiön tämän tilikauden jakovarasta. Näin ollen avointa uusien hankkeiden hakua ei tulla tällä kaudella järjestämään. Säätiön jo rahoittamien hankkeiden on edelleen mahdollista tammikuussa hakea jatkoapurahaa, mikäli meneillään olevalla työllä ei vielä ole säätiön monivuotista rahoituspäätöstä. Muistutamme apurahansaajiamme jatkorahoitushaun alkamisesta henkilökohtaisesti.

“Avoin apurahahaku tarkoittaa kokoisemme säätiön kohdalla hirvittävän paljon tehotonta työtä etenkin niiltä hakijoilta, jotka eivät yllä rahoitettavien töiden pieneen joukkoon”, toteaa Tiina ja Antti Herlinin säätiön kehitysjohtaja Anna Herlin. “Vaikka viime vuonna haun fokusta ruuvattiin ennätyksellisen pieneksi – haimme kiireellisiä ja skaalattavia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään kovilla kriteereillä – saimme silti niin paljon hakemuksia, että myöntöprosentti jäi hyvin pieneksi. Tällainen on aina turhauttavaa kaikille eikä lainkaan tarkoituksenmukaista. Pyrimmekin nyt aktiivisesti muokkaamaan toimintaamme niin, että säätiöiden hakijoilla teettämän työn määrä vähenisi radikaalisti.” 

Säätiössä tehdään parhaillaan strategiatyötä ja pohditaan muun muassa sitä, onko pienehkön säätiön lainkaan järkevää järjestää avoimia rahoitushakuja tarkoituksensa toteuttamisen nimissä. Säätiö avaa strategiatyön tuloksia viimeistään ensi vuoden alussa, kun tulokset alkavat olla selvillä. 

Monivuotiset hankkeet, joita säätiö rahoittaa tälläkin tilikaudella, tutkivat muun muassa biohiiltä osana ilmastoneutraalia maataloutta, tutkimustiedon välittäjäorganisaatioita tutkimuksen ja päätöksenteon kansainvälisessä viitekehyksessä sekä datakeskusten ilmastovaikutuksia.