Hakuaika alkoi: haussa tehokkaat ja kiireelliset ratkaisut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Viisivuotias Tiina ja Antti Herlinin säätiö etsii tänään auenneessa haussaan tehokkaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Hakemusten arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota hankkeiden omaan vaikuttavuusarvioon sekä ympäristövaikutusten toteutumisen aikatauluun.

Tammikuussa 2014 perustettu Tiina ja Antti Herlinin säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoitus on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen. Valtaosa säätiön ensimmäisten viiden vuoden aikana tehdyistä lahjoituksista on tehty ilmastonmuutos-teemaisten hakujen kautta ja sama linja jatkuu myös tänä keväänä.

Tänään, 15. tammikuuta aukesi apurahahaku teemalla Ilmastonmuutoksen kiireellinen hillintä. Haussa säätiö peräänkuuluttaa rahoitettaviksi ehdotetuilta hankkeilta nopeita tuloksia ilmastonmuutoksen hillinnän saralla ja edellyttää hakijoilta muun muassa hankkeiden vaikutusten arviointia. Ilmastonmuutosta vastaan taistellaan usealla rintamalla ja keinojen valikoima on laaja – joillain aloilla vaikutusten osoittaminen on toisia suoraviivaisempaa, mutta huolellinen ja tavoitteisiin perustettu vaikuttavuusarvio on hyödyllinen työvaihe kaikille toimille.

Konkreettisia tuloksia tarvitaan mahdollisimman nopeasti. Tässä haussa rahoitettavien hankkeiden tulee siis liittyä suoraan ilmastonmuutoksen hillintään ja niissä syntyvät päästövähennykset tai muut ympäristövaikutukset on pystyttävä osoittamaan mahdollisimman hyvin.

Apurahahaku on auki 31.1.2019 klo 17.00 asti. Hakemukset jätetään säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään. Hakuohjeeseen voit tutustua täällä. Säätiössä odotetaan innolla hakemuksia sekä tutkimushankkeisiin että muihin tehokkaisiin ilmastotoimiin liittyen!

Mitkä sitten olisivat esimerkkejä tehokkaista ja ajankohtaisista toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Tiina ja Antti Herlinin säätiö kysyi tätä joulukuussa alan huippuasiantuntijoilta. Alla kolme valikoitua näkemystä tehokkaista ilmastotoimista. Vastaajat työskentelevät kaikki asiantuntijatehtävissä ilmastonmuutokseen liittyvissä tutkimuskeskuksissa, -hankkeissa tai ympäristöjärjestöissä. Julkaistut vastaukset eivät viittaa mahdollisiin rajauksiin säätiön apurahahaussa, vaan edustavat vain pientä otosta tarpeellisiksi koetuista rahoituskohteista.

“Jos päätöksentekoprosessi ei ole valmis hyödyntämään tutkimustietoa, on tutkimuksen vaikutusmahdollisuudet todella rajallisia. Ehkä rahoituksella pitäisi lähteä korjaamaan kommunikointia päättäjien, elinkeinoelämän ja tutkijoiden välillä.”

Suora vaikutus ilmastonmuutokseen: uusiutuvan energian, sähköisen liikenteen latausinfran ja hiilinielujen rahoitus

Välillinen vaikutus [ilmastonmuutokseen]: Päästöttömän liikenteen ja kehitysvaiheessa olevan uusiutuvan energian (aaltovoima, merituulivoima) ja muovin & teräksen & sementin vähäpäästöisten ratkaisujen kehittämiseen, hiilinielujen ja maaperän hiilen sidonnan pilottiprojektit”

“Ilmastoystävällinen arkielämän toiminta pitäisi valtavirtaistaa. Nyt se on tietyn kuplan ja marginaalin toimintaa, kun siitä pitäisi saada uusi normaali.”