Tiina ja Antti Herlinin säätiö etsii tehokkaita ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään

Kuvitus: Mikko Saarainen / Napa Agency

Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1.5 celsiusasteeseen ja tämä vauhti on saavutettava mahdollisimman nopeasti. Tiina ja Antti Herlinin säätiö jatkaa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien hankkeiden rahoittamista tulevassa haussaan, painottaen nyt toimien kiireellisyyttä.

Tiina ja Antti Herlinin säätiö tukee sekä tieteellistä tutkimusta että muita yhteiskunnalle ja ympäristölle hyödyllisiä hankkeita. Säätiö jakaa apurahoja pääsääntöisesti kerran vuodessa järjestettävän hakuajan kautta. Vuonna 2019 haun teemana on ilmastonmuutoksen kiireellinen hillintä. Hakuaika on 15.-31. tammikuuta 2019. Hakuohje julkaistaan säätiön verkkosivuilla joulukuun alussa.

Tammikuun haun avulla Tiina ja Antti Herlinin säätiö toivoo löytävänsä hankkeita, joiden tuloksilla on mahdollisimman suora yhteys ilmastonmuutokseen. Toisin kuin aikaisempina vuosina, apurahat kohdennetaan tulevassa haussa ainoastaan ilmastonmuutoksen hillintään suoraan liittyviin hankkeisiin. Kriteereissä tulevat painottumaan ratkaisukeskeisyys ja skaalautuvuus, sekä mahdollisimman suuret ja ennustettavissa olevat ympäristövaikutukset, jotka ihanteellisesti toteutuvat seuraavan 15 vuoden aikana.

Ilmastonmuutoksen tehokas hillintä edellyttää aktiivista toimijuutta ja muutosta yhteiskunnan jokaisella tasolla. Säätiö toivoo vastaanotettavien hakemusten edustavan systeemistä lähestymistapaa, jossa ilmiötä käsitellään kokonaisuutena ja sen yksittäisten osien lisäksi tarkastellaan prosesseja ja vuorovaikutussuhteita osien välillä.