Miten kaunokirjallisuus voi tukea ilmiölähtöistä opetusta

Kuvitus: Kati Närhi / Napa Agency

Teksti: Aino-Maria Kangas

Lastenkirjainstituutti on koonnut oppimateriaalipankin ilmiöistä lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Hankkeen tarkoituksena on tukea opettajia ilmiölähtöisessä opetustyössä. Olemme suunnitelleet materiaalipankin oppimistehtäviä opettajaopiskelijoiden ja sanataidekasvattajien kanssa.

Tehtäviä on ilmiöistä ilmastonmuutos, monikulttuurisuus, muuttuva perhe ja tunteet. Kirjoissa ilmiöiden abstraktimmatkin puolet asettuvat osaksi tarinaa ja saavat käsiteltävän muodon. Lisäksi tarinoissa ilmiöistä puhutaan kohdennetusti lapsille ja nuorille, heille samaistuttavissa asetelmissa.

Ilmastonmuutos on ollut suosituin aihe tehtäville. Lastenkirjoissa ilmastonmuutos näkyy huolena ympäristön kohtelusta. Useat nuortenkirjat taas sijoittuvat tulevaisuuteen, jossa ilmastonmuutos on jo tehnyt tuhojaan. Vastaavasti nuoremmille suunnatuissa tehtävissä harjoitellaan käytännön taitoja ilmaston suojelemiseksi ja yläkouluikäiset saavat välineitä tutkimustulosten ja laajojen vaikutusten ymmärtämiseen.

Hienoja hetkiä on ollut monipuolisen projektin varrella useita. Oli ihanaa syventyä kotimaisiin lasten- ja nuortenkirjoihin, jotka tarttuvat rohkeasti ajankohtaisiin aiheisiin. Suomessa julkaistaan paljon laadukkaita lasten- ja nuortenkirjoja, joiden tarinoissa arjen lomaan punoutuu huikeita seikkailuja ja sykähdyttäviä tunteita.

On ollut mahtavaa seurata opettajaopiskelijoiden ja sanataidekasvattajien ennakkoluulotonta heittäytymistä tehtävien suunnitteluun. Esimerkiksi Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opettajaopiskelijat lähtivät mukaan innolla, vaikka eivät olleet koskaan ennen käyttäneet nuortenkirjoja oppituntien pohjana. Ilmastonmuutokseen liittyvissä nuortenromaaneissa teknologia ja tietojenkäsittely ovat usein tapahtumissa mukana, ja sieltä löytyi inspiraatiota tehtäviin. Hyvältä tuntui myös lopulta julkistaa valmiit tehtävät ja nähdä miten ilahtuneesti opettajat ottivat materiaalipankkimme vastaan.

Tällä hetkellä tehtäviä on kertynyt materiaalipankkiin noin 150 kappaletta, ja niitä on työstänyt eri puolilla Suomea noin 140 henkilöä rajatusta määrästä lasten- ja nuortenkirjoja. Suunnittelijoiden runsaudesta huolimatta meille ei ole tullut kertaakaan kahta samanlaista tehtävää! Parhaimmillaan samaa aihetta ja kirjaa käsittelevät tehtävät tukevat toisiaan. On myös ollut iloisen yllättävää nähdä muidenkin tahojen alkaneen hyödyntää lasten- ja nuortenkirjallisuutta ilmiöiden tarkastelussa. 

Materiaalipankki elää ja kehittyy, ja toiveemme on lisätä sinne aina uusia ilmiöteemoja niiden noustessa esille. Oivalsin hiljattain, että materiaalipankki tehtävineen toimii myös eräänlaisena arkistona siitä, mitä ilmiöitä on noussut pinnalle ja millä tavalla näitä ilmiöitä on kulloinkin lähdetty käsittelemään sekä kirjallisuudessa että kasvatustyössä.

Usein ei tulla ajatelleeksi kaunokirjallisten teosten hyödyntämistä muissa kuin kieliin ja taiteisiin liittyvissä oppiaineissa. Kuitenkin kirjojen tarinat sopivat mainiosti vaikkapa matematiikan tai tietotekniikan opiskeluun. Kirjoista löytyy asetelmia ongelmanratkaisutehtäville, sisältöä ja ideoita ohjelmointitehtäviin ja pelisuunnitteluun sekä ylipäänsä erilainen tulokulma sellaisille oppilaille, jotka muuten saattavat arastella joko matemaattisia aineita tai lukemista.

 

Materiaalipankki löytyy osoitteesta lastenkirjainstituutti.fi/materiaalipankki
Lisätietoa materiaalipankista ja hankkeesta: Ilmiöoppiminen ja lastenkirjat.

 

Aino-Maria Kangas on työskennellyt hankekoordinaattorina Lastenkirjainstituutin hankkeissa Lastenkirjallisuus ilmiölähtöisen oppimisen tukena ja Nuortenkirjallisuus ilmiölähtöisen oppimisen tukena, jotka Tiina ja Antti Herlinin säätiö on rahoittanut. Kangas on koulutukseltaan MA European Heritage, Digital Media and the Information Society.