Arvioitsijoiden odotukset tulevasta teemahausta

Kuvitus: Mikko Saarainen / Napa Agency

Ilmasto, muutos -teemahaku aukeaa kymmenen päivän päästä, 15. tammikuuta 2018. Halusimme säätiön hallituksessa virittäytyä tunnelmaan etukäteen: keräsimme tieteellisten hakemusten ulkopuolisilta arvioitsijoilta anonyymejä kommentteja siitä, mitä odotuksia heillä on tulevasta hakemusten sadosta.

 

Monissa vastauksissa toistuivat toiveet uusista, ennakkoluulottomista hakemuksista. Toisaalta jo olemassa olevan tiedon järjestäminen uudelleen voi antaa löytämään ratkaisun, jolla kohdata globaaleja haasteita.

“Odotan uusia raja-aitoja ylittäviä hakemuksia. Sellaisia, joissa oikeasti saadaan jotakin uutta aikaan.”

“Odotan ennakkoluulottomia avauksia. Kun joka tapauksessa hankkeita joutuu karsimaan, ovat varhaiset näytöt ja lupaavat pilotit tietenkin tärkeitä valintakriteereitä.”

“Teemahaku voi tukea uusien ja innovatiivisten ratkaisujen löytämistä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Suomessa tehty tutkimus ja innovointi saavat laajasti kansainvälisen merkityksen erityisesti silloin, kun löydetyt ratkaisut on monistettavissa muihin valtioihin. Onnistuneet ratkaisut ovat hyväksyttävissä erilaisiin kulttuureihin ja toteutuvat aktiivisessa vuorovaikutuksessa erilaisten toimijoiden kanssa. Ratkaisut voivat olla täysin uusia tai esimerkiksi järjestää tutkimuksen avulla uudella tavalla olemassa olevaa tietoa käytänteiksi, joilla hillitään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan siihen. Odotan suurella mielenkiinnolla, millaisia ratkaisuehdotuksia teemahakuun tarjotaan.”

“Odotan innokkaana teemahakuun osallistuvien tutkimushankkeisiin tutustumista. Koska teemahaun aihe on äärimmäisen tärkeä ja tietysti jatkuvasti yhä ajankohtaisempi, odotan, että hakuun osallistuvat tutkimushankkeet vastaavat tähän ajankohtaisuuteen; ovat kunnianhimoisia; ja ottavat ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvät haasteet tutkimuksen ytimeen. Toivon että haku tuottaa mielenkiintoisia, yllättäviä, ja uusia näkökulmia ihmisen keinoihin puuttua kasvaviin ympäristöongelmiin.”

Ilmastonmuutokseen liittyvä työ tuo luultavasti ensimmäisenä mieleen luonnontieteilijät. Ilmastonmuutoksen hidastaminen, torjuminen ja sen vaikutuksiin sopeutuminen vaikuttaa meihin kuitenkin kaikilla elämän osa-alueilla. Näitä teemoja voidaankin tutkia kaikilla aloilla, ja myös taiteella ja kulttuurilla on aiheeseen paljon annettavaa.

“Ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen haaste on globaalina ilmiönä niin suuri, että kaikkia uusia, esimerkiksi yhteiskuntaan, talouteen, tekniikkaan ja luonnontieteisiin liittyviä työkaluja tarvitaan.”

“Toivoisin, että myös (kuva)taiteen ja taiteellisen tutkimuksen puolelta tulisi hyviä hakemuksia ja erityisesti kuvataiteen alueelta aivan uusia avauksia.”

“Henkilökohtaisesti odotan erityisesti varhaiskasvatuksen, mutta yleisemminkin kasvatukseen liittyviä sekä tähän päivään ja tulevaisuuteen linkittyviä hakemuksia.”

“Toivon, että saamme humanistis-yhteiskuntatieteelliset alat laajemmin mukaan. Ilmastonmuutos tuppaa jäädä meidän luonnontieteilijöiden hommaksi, vaikka sopeutuminen on leimallisesti yhteiskunnallinen ja poliittinen prosessi.”

Ilmastonmuutoksen torjumista ei voi loputtomiin suunnitella, vaan itse toiminta on aloitettava nyt. Toivomme tämän näkyvän hakemuksissa.

“Aivan viime aikoina ilmastotaistelun kiireellisyys on noussut vahvasti esiin julkisessakin keskustelussa. Odotan, että tämä näkyy myös teemahakuun tulevista hakemuksista. Emme voi enää tehdä vuoteen 2050 tai edes 2030 ulottuvia toimintasuunnitelmia tai strategioita vaan nyt vaaditaan konkreettisia toimia, joilla yhteiskunnan eri sektorit, niin julkisella, yksityisellä kuin kansalaisyhteiskunnassa saadaan aktivoitua konkreettisiin toimiin.“

 

Hakuohjeet löydät täältä.
Lue teeman kuvaus täältä.