Neljä syytä rakastaa lukemista

Kuvitus: Riku Ounaslehto / Napa Agency

Teksti: Silja Juopperi

Lukeminen kannattaa aina. Tässä neljä syytä, miksi ihmiset nauttivat siitä.
1. Kirja on turvallinen simulaattori

Lukeminen antaa tietoa, avartaa maailmankuvaa tai tarjoaa samastumisen kohteen. Tällaisia tuloksia löytyy oman tutkimukseni ohella Catherine Rossin, Lynne McKehnien ja Paulette M. Rothbauerin teoksesta Reading matters ja Jackie Toynen ja Bob Usherwoodin tutkimuksesta Checking the books. Kirja voi houkutella matkustamaan kiehtovaan paikkaan, josta ei ole koskaan kuullutkaan. Kirjan tarinan luoma todellisuus vie matkalle vähintään oman kuplan ulkopuolelle. Lukeminen luo unelmille siivet. Kirja voi tarjota sellaista, mitä on voinut tietoisesti tai tiedostamatta kaivata, mutta mitä ilman muuten jäisi: tunteita, oivalluksia, ajatuksia ja paikkoja. Ajatukset voivat vapautua, ja uusiin asioihin voi suhtautua ennakkoluulottomammin. Kirjassa voi kohdata itsensä kaltaisen hahmon tai maailman, jossa on yhtymäkohtia omaan elämään. Voi kohdata itsepäisen ja vilkkaan tyttölapsen tai yksinhuoltajan, joka opettelee itsenäistymään ja luottamaan itseensä. Kohtaamiset saavat aikaan itseymmärrystä ja empaattisuutta.

2. Lukemalla voi paeta todellisuutta

Eskapistista lukemista on kahdenlaista: toiset pakenevat arkea, toiset ikäviä asioita. Tutkimusaineistostani löysin samanlaisia eskapistisia tapoja lukea kuin Jackie Toyne ja Bob Usherwood. Todellisuuden pakeneminen voi muodostua niin kiehtovaksi, että syntyy himo lukea – etenkin lapsilla se voi olla kontrolloimatonta. Aikuisille kehittyvä sisäinen motivaatio lukea näyttäytyy yöunista nipistämisenä tai tarpeena kantaa kirjaa kaikkialle mukana, jotta jokaisen bussimatkan voisi viettää kirjan maailmassa. Kirja voi tarjota lohtua ikävässä elämäntilanteessa. Se voi olla esimerkiksi keino paeta koulukiusatuksi joutumista tai avioliiton karikoita. On helpottavaa sulkea hetkeksi kurjat asiat mielestä. Voi olla lohduttavaa lukea tarinaa, joka vastaa omaa tilannetta ja elämää, ja saada selville, mitä tilanne tuo tarinassa tullessaan.

3. Iltasatuhetket kannustavat lukemaan myöhemmin

Ääneen lukeminen on lapselle tärkeää ja luo mieleenpainuvia muistoja. Sadun lukeminen tarjoaa lapselle ensi kosketuksen tarinoiden maailmaan. Satujen kautta erilaiset tunteet tai uudet asiat on turvallista kohdata läheisen ihmisen vieressä. Steven Krashen on tutkimuksessaan todennut, että satuja kuullut lapsi on toisia motivoituneempi lukemaan myöhemmin itsenäisesti. ”Kirja voi tarjota lohtua ikävässä elämäntilanteessa. Se voi olla esimerkiksi keino paeta koulukiusatuksi joutumista tai avioliiton karikoita.”

4. Lukukokemus voi olla jaettu ilo

Toisten ihmisten kanssa lukukokemusten jakaminen tuo mielenkiintoisen ulottuvuuden lukemiseen. Catherine Ross, Lynne McKehnie ja Paulette M. Rothbauer esittävät tutkimustuloksia lukemisesta sosiaalisena toimintana. Tutkimusaineistossani yhteisöllisesti lukevat kokoontuvat kirjapiirissä keskustelemaan kaikkien lukemasta kirjasta tai keskustelua käydään verkkoympäristössä esimerkiksi Goodreads-sivustolla. Toiset pitävät keskusteluista, jotkut taas kokevat lukemisen yksityisenä eivätkä halua puhua lukukokemuksistaan ääneen. Virtuaaliset keskustelut saattavat olla heille miellyttävämpiä. Keskustelut tuovat lukijoille yhteenkuuluvuuden tunteen: lukukokemuksen jakaminen samoista kirjoista innostuneiden kanssa on mielenkiintoista.

Tutkimukset, joihin viittaan:

Krashen, Stephen D. 2004. Power of reading: insights from the research. 2 nd edition. Westport: Libraries unlimited.
Ross, Catherine, McKehnie, Lynne and Rothbauer, Paulette M. 2006. Reading matters: What the research reveals about reading, libraries and community. Westport: Libraries unlimited.
Toyne, Jackie & Usherwood, Bob. 2001. Checking the books: The value and impact of public library book reading. Centre for the public library and information in society. Department of information studies. The University of Sheffield. Saatavana tässä.

 

Silja Juopperi on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnasta. Hän tutkii lukemisen merkitystä ja muutosta, suomalaisten lukukokemuksia elämänkaaren näkökulmasta. Juopperin tutkimusaineistona on Elämää lukijana -keruu (2014), joka on taltioitu Suomen Kirjallisuuden Seuran arkistoon. Aineistossa eri ikäiset  ihmiset kirjoittavat lukukokemuksistaan. Tämä kirjoitus on julkaistu aiemmin tutkijakoulu Skolarin blogissa.