Tuki Guggenheim Helsingin Tukisäätiölle

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on päättänyt myöntää Guggenheim Helsingin Tukisäätiölle 7,5 miljoonan euron suuruisen lainan kattamaan Guggenheim Helsingin Tukisäätiön tarvitsemaa rahoitusta museon rakennuskustannuksiin.

”Uskomme hankkeen positiivisiin vaikutuksiin Suomelle sekä suomalaiselle kulttuurille niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimelläkin”, toteaa Tiina ja Antti Herlinin säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin.

Guggenheim Helsinki -hankkeeseen liittyviin kysymyksiin vastaa Ari Lahti Guggenheim Helsingin Tukisäätiöstä.