Vuoden 2015 apurahahakemusten päätökset on tehty

Tiina ja Antti Herlinin säätiön hallitus on kokouksessaan 19. helmikuuta 2016 päättänyt jakaa apurahan yhteensä 41 hakijalle. Säätiö vastaanotti marraskuun 2015 hakuajan puitteissa jatkohakemuksia edellisvuonna rahoitetuilta hakijoilta sekä uusia hakemuksia teemalla: Ilmasto, muutos! Hakemuksia vastaanotettiin yhteensä 808 kappaletta.

Apurahoina marraskuun haun puitteissa jaetaan yhteensä 595 215 euroa. Jatkorahoitukselle tästä summasta varataan yhteensä 226 800 euroa.

Teemaan Ilmasto, muutos! vastaanotettiin lukemattomia erinomaisia hakemuksia, joiden sisältö vastasi erittäin hyvin haussa peräänkuulutettuja ratkaisuja. Tiina ja Antti Herlinin säätiön hallitus on todella iloinen saadessaan tukea näin monipuolisesti ja korkeatasoisesti toimia jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen torjumiseen, siihen sopeutumiseen, sekä julkisen keskustelun faktapohjan, ilmapiirin avoimuuden ja dialogisuuden vahvistamiseen. Erinomaisia hakemuksia oli tälläkin kertaa reilusti myönnettävää summaa enemmän, joten moni erittäin hyvä hakemus jäi vaille rahoitusta. Näille hakijoille toivomme ja uskomme onnea ja menestystä.

Säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä avustuspäätöksiä, mutta on pyrkinyt avaamaan päätöksenteossa painotettavia asioita hakuohjeessa sekä teemahakua avaavassa tekstissään. Kaikille hakijoille on ilmoitettu päätöksestä sähköpostitse.

Lista avustuksen saaneista julkaistaan säätiön verkkosivuilla maaliskuun alussa.