Ilmasto, muutos! Hakuaika aukeaa pian…

Planeettamme on muutosten kourissa. Ilmaston lämpeneminen mullistaa ympäristöämme niin paikallisesti kuin globaalistikin. Samaan aikaan julkisen keskustelun ilmapiiri muuttuu yhä jyrkemmäksi. Tiina ja Antti Herlinin säätiön pian aukeava teemahaku Ilmasto, muutos pureutuu näihin muutoksiin laajasti ja kutsuu kaikki alasta riippumatta mukaan.

Uskomme, että tutkimuksella voi vaikuttaa! Tutkittu tieto pitäisi tuoda myös kaikkeen julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon nykyistä laajemmin ja sujuvammin. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi aktiiviset kansalaiset ja avoin, perusteltu dialogi ovat voimia, joiden avulla voimme löytää ratkaisuja niin ilmaston hälyttävimpiin muutoksiin kuin muihinkin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Tiina ja Antti Herlinin säätiö tukee näitä voimia ja ratkaisuja marraskuussa 2015 aukeavassa apurahahaussa. Ilmasto, muutos -teemahaussa rahoitettavat työt ja hankkeet voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

Kestävyys. Tiedeyhteisön suuri enemmistö on jo pitkään ollut yksimielinen siitä, että ilmaston lämpeneminen on suurelta osin ihmisen aiheuttamaa. Tästä huolimatta poliittiset ja taloudelliset toimenpiteet ovat olleet hitaita ja riittämättömiä. Tahdomme tukea sellaisia hankkeita ja töitä, jotka edesauttavat ilmastonmuutosta torjuvien ja hidastavien ratkaisujen viemistä päätöksentekoon, keskusteluun ja käytäntöön. Ilmastonmuutoksen lisäksi myös muut ekosysteemien uhkia ja kestäviä elintapoja käsittelevät aiheet ovat teemahakuun tervetulleita.

Dialogisuus. Yhteiskunta tarvitsee lisää avointa ja ratkaisukeskeistä julkista dialogia. Keskusteluun kuuluu omien mielipiteiden perustelu, eriävien mielipiteiden analyyttinen tarkastelu ja pyrkimys ymmärtää toisen sanomaa ja näkökulmaa. Keskustelukulttuuria voi kehittää esimerkiksi levittämällä tutkittua tietoa entistä laajemmin ja tarjoamalla sitä aktiivisesti käyttöön.

Kansalaistaidot. Ihmisen mahdollisuus vaikuttaa ympäröivän yhteisön asioihin luo hyvinvointia. Teemahaussa rahoitusta halutaan myöntää hankkeille, jotka edistävät arkipäivän taitoja, tasa-arvoa ja vastuunkantoa ympäristöstä tai antavat ihmisille eväitä toimia omissa yhteisöissään aktiivisesti.

Ympäristökasvatus ja -tietoisuus. Arvostava luontosuhde ja ymmärrys itsestä osana ympäröiviä ekosysteemejä syntyy jo lapsuudessa. Tuemme hankkeita, joissa pyritään lisäämään ympäristötietoisuutta kaikissa ihmisryhmissä.

 

Otamme vastaan teemaan sopivia hakemuksia kaikilta tieteenaloilta ja kaikilta kulttuurin ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin aloilta. Apurahahaku on auki 1.-30.11.2015; hakuohje julkaistaan säätiön verkkosivuilla ennen hakuajan alkamista.

 

tahs_climatechange_2015