Hiilineutraali teräs

Haluamme vauhdittaa hiilineutraalin teräksen markkinoita. Toimijoita ja rahoitusta on vielä vähän suhteessa haasteen kokoon. Tavoitteena on laaja vaikuttaminen päästövähennyksiin kansainvälisesti, myös Aasiassa.

Koko maapallon hiilidioksidipäästöistä seitsemän prosenttia on peräisin terästeollisuudesta, joka on suurin kivihiilen käyttäjä hiilivoimaloiden jälkeen. Tähän ongelmaan pureutuakseen säätiö haluaa vauhdittaa hiilineutraalin terästuotannon kaupallistamista Pohjois-Euroopassa ja nopeuttaa eri keinoin alan muutosta laajemmin maailmassa. 

Säätiö pyrkii tukemaan terästuotannon päästövähennyshankkeita ja vaikuttamaan siihen liittyvään ilmastopolitiikkaan. Ruotsissa terästä valmistetaan jo nyt asiakkaille vetyä käyttävillä tuotantomenetelmillä, mutta vasta pienessä mittakaavassa. Suurien teräksen tuottajien strategiat päästövähennyksien tahdista ja toteuttamistavoista ovat vielä valmisteilla.  

Lisäksi säätiö aikoo edistää sekä teräksen kysynnässä että tuotannon infrastruktuurissa vaadittavia muutoksia. Teräskenttä tarjoaa säätiölle vaikuttamisen mahdollisuuksia, koska verkostojen kautta voimme saada yhteyden keskeisiin toimijoihin. Kansainvälisesti kenttä kuitenkin muuttuu nopeasti, joten säätiön strategia kohdealueella ja sen tukemat hankkeet ovat jatkuvasti tarkentuvan kartoituksen alla. 

Säätiö valmistelee yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa strategista karttaa siitä, miten nopeimmat päästövähennykset saataisiin aikaan, ja mitä riskejä toimintaan liittyy.

Säätiön yleisiä tavoitteita kohdealueella ovat:

  1. Edistää hiilineutraalin teräksen kaupallistamista ja markkinoiden luomista vuoteen 2030 mennessä EU:n alueella sekä laajemmin, vauhdittamalla sekä kysyntää että ohjauskeinoja.
  2. Edistää kokonaisvaltaista siirtymää, jotta hiilivoimaloiden korvaaminen ei lykkäänny terästuotannon hyödyntäessä uusiutuvia energialähteitä. Tarkoitus on luoda mahdollisuuksia nopeammille päästövähennyksille myös sähköntuotannossa.
  3. Arvioida teräksen tuottajien siirtymäohjelmia ja laatia kriteeristö institutionaalisille sijoittajille, jotta niiden on mahdollista arvioida riskisijoitukset ja ohjata investointeja varmempiin kohteisiin.
  4. Ohjata teräksen kulutusta keskeisiin käyttökohteisiin korvaamalla sitä vähemmän keskeisissä. Tärkeimmissä kulutuskohteissa, kuten rakentamisessa ja liikenteessä, vaikuttamistyö on tarpeen.
  5. Vähentää hiilen käyttöä terästeollisuuden tarvitsemassa sähköntuotannossa. Vaikuttaa pelkistävän hiilen korvaamiseen sekä kierrätysteräksen lisäykseen, ja jälkimmäisen tuottamiseen uusiutuvalla sähköllä. Tukea teräksen kierrätyksen kansainvälistä kehittämistä.
  6. Rakentaa esimerkki ja narratiivi merkittävästä ja menestyksekkäästä siirtymästä raskaassa teollisuudessa ensin EU:ssa ja sitten globaalisti.
  7. Kasvattaa uusiutuvan sähköntuotannon kapasiteettia nopeammin, hyvillä tuotantoalueilla ja ohittaen sähköverkon muodostamia pullonkauloja.

Hiilineutraali teräs voi laskea merkittävästi maapallon hiilidioksidipäästöjä

Lue aihetta syventävä blogiteksti