Ruuan pakkausjätettä vähentävästä innovaatiosta 100 000 euron Sininen pallo -palkinto

Iida Miettinen, Karri Lehtonen ja Eero Heikkinen on palkittu työstään ruuan pakkausjätteen vähentämiseksi. Sinisen pallon ansainnut innovaatio voi skaalautuessaan raivata tietä nouto- ja pikaruokakentän kestävyydelle.

Vuoden 2023 Sininen pallo -ympäristöpalkinto on myönnetty Iida Miettiselle, Karri Lehtoselle ja Eero Heikkiselle, jotka tunnetaan Kamupakin perustajina. Palkinnon kokonaisarvo on 100 000 euroa ja palkitut jakavat sen tasaosuuksin. Tunnustuksen rahoittavat Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Svenska litteratursällskapet i Finland.

Palkitussa innovaatiossa on kyse ravintoloiden käyttöön tarjottavista uudelleenkäytettävistä pakkauksista, jotka pysyvät kierrossa digitaalisen pantin avulla. Palkinnon perusteena on se, että ratkaisu vähentää ympäristöä kuormittavien kertakäyttöisten noutoruokapakkausten tarvetta ja antaa kuluttajille mahdollisuuden valita noutoruualleen kestävämmän pakkauksen.

“Sininen pallo -palkinnolla haluamme nostaa esiin sen, että kuluttajan käytöksen muutoksella on iso rooli ekologisen kriisin kukistamisessa. Mutta vastuu ei voi olla yksittäisten ihmisten harteilla. Siksi haluamme palkita sellaisia innovaatioita, jotka mahdollistavat ihmisten käytöksen muutoksen isossa mittakaavassa ja tekevät muutoksen helpoksi”, sanoo palkinnon työryhmän vetäjä, Nesslingin säätiön tiede- ja toiminnanjohtaja Katja Bargum.  

Kertakäyttöisten pakkausten vähentäminen on tärkeää monesta syystä. Ruuan pakkausjäte on hygieniasyistä vaikeasti kierrätettävissä, ja siksi se päätyy usein poltettavaksi tai kaatopaikalle. Kertakäyttöpakkauksia käytetään niin valtavasti, että niiden tekeminen uusiutuvistakaan raaka-aineista ei ole pitkällä aikavälillä kestävää, koska raaka-ainetta tarvitaan niin paljon. Pitkään käytössä olevat noutoruuan pakkaukset vähentävät painetta käyttää pakkauksiin esimerkiksi puusta valmistettavia biopohjaisia raaka-aineita. 

Sinisen pallon tämänvuotisen palkintoraadin mukaan palkittu ratkaisu voi skaalautuessaan olla tienraivaaja nouto- ja pikaruokakentän kestävyydelle. 

”Olemme häkeltyneitä ja kiitollisia merkittävästä ympäristötunnustuksesta, joka osoittaa meille, että olemme käyttäneet energiaamme oikean asian parissa. Toivomme, että tunnustus kannustaa myös muita yrittäjiä kyseenalaistamaan vakiintuneita kulutusmalleja kestävämmän ja kiertävämmän maapallon varmistamiseksi”, Kamupakin Iida Miettinen sanoo. 

Palkinto myönnettiin 30.11. palkintojuhlassa Otaniemen Dipolissa. Tarkempia tietoja tapahtumasta löydät palkinnon verkkosivuilta täältä.

Kuva: Annukka Pakarinen

Mikä Sininen pallo? 

Sininen pallo -ympäristöpalkinto jaetaan vuosittain. Palkinnon rahoittavat Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Svenska litteratursällskapet i Finland SLS tasaosuuksin. SLS:n osuus rahoitetaan Ingrid, Margit ja Henrik Höijer II -rahastosta. Palkinnon arvo on 100 000 euroa. Sininen pallo -palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021.  

Palkinnonsaaja tarjoaa skaalautuvia tai monistettavia ratkaisuja ympäristökriisin kukistamiseen. Palkinto korostaa ihmisten käyttäytymisen muutoksen merkitystä ympäristö- ja ilmastokysymyksissä. Se myönnetään ratkaisuille, jotka olemassaolollaan muuttavat kansalaisten käyttäytymistä. Palkinto myönnetään suomalaisille organisaatioille, yrityksille tai yhdistyksille, tutkimusryhmille tai yksityishenkilöille. 

Ehdokkaat palkinnon saajaksi valitsee asiantuntijaraati, joka seuraa ja arvioi alan kenttää jatkuvasti. Raati vaihtuu vuosittain. Vuonna 2023 raatiin kuuluvat vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme, psykologian professori ja ilmastotuuppauksen asiantuntija Paula Salo ja Head of Impact Katariina Helaniemi. Palkinnon saajan päättää palkintolautakunta, johon kuuluvat sitä rahoittavien säätiöiden edustajat. 

Palkintoperustelut kokonaisuudessaan alla

Sininen pallo -ympäristöpalkinto myönnetään vuonna 2023 Iida Miettiselle, Karri Lehtoselle ja Eero Heikkiselle. He ratkaisevat rohkeasti isoa ongelmaa: he pyrkivät eroon ympäristöä kuormittavista kertakäyttöisistä noutoruokapakkauksista. Ruuan pakkausjäte on hygieniasyistä vaikeasti kierrätettävissä, ja siksi se päätyy usein poltettavaksi tai kaatopaikalle. Miettisen, Lehtosen ja Heikkisen kehittämän kierrätyspakkausjärjestelmä Kamupakin avulla kuluttaja voi valita noutoruualleen kestävämmän uudelleenkäytettävän pakkauksen.  

Palkitut ovat onnistuneet luomaan digitaalisen alustan ja innovatiivisen logistiikan avulla liiketoimintamallin, joka toimii hajallaan olevalla ravintolatoimijoiden kentällä. He ovat myös laskeneet, kuinka paljon liiketoimintamalli vähentää jätettä ja hiilidioksidipäästöjä kertakäyttöpakkauksiin verrattuna. Tällä hetkellä kertakäyttöpakkauksia käytetään niin valtava määrä, että niiden tekeminen uusiutuvistakaan raaka-aineista ei ole pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu. Pitkään käytössä olevat noutoruuan pakkaukset vähentävät painetta käyttää pakkauksiin esimerkiksi puusta valmistettavia biopohjaisia raaka-aineita.  

Kamupakin toimintamalli osoittaa edelläkävijyyttä, sillä se vastaa jo nyt EU:sta vasta tuloillaan olevaan sääntelyyn, joka tähtää kertakäyttöpakkausten vähentämiseen. Palkintoraati näkee, että onnistuessaan skaalautumaan palkittu ratkaisu voi olla tienraivaaja nouto- ja pikaruokakentän kestävyydelle.

Lisätietoja: 

Katja Bargum, tiede- ja toiminnanjohtaja, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Sininen pallo -palkinnon työryhmän vetäjä 
044 320 2943 
 

Iida Miettinen, perustaja, Kamupak 
040 845 5561