TAH-säätiöltä kolme lahjoitusta kriisien lievittämiseksi

Tiina ja Antti Herlinin säätiön yleishyödyllinen toiminta keskittyy tällä hetkellä terästuotannon globaalien päästöjen vähentämiseen.

Aikamme monikriisi kysyy kuitenkin ripeää reagointia myös akuuttiin hätään, joka kohtaa erityisesti heikoimmissa asemissa olevia ihmisryhmiä kaikkinaisen niukkuuden ja väkivaltaisten konfliktien riivaamilla alueilla.

Siksi säätiömme avustaa kolmen vuoden ajan 50 000 euron vuosilahjoituksella kutakin kolmesta luotettavaksi ja tehokkaaksi todetusta järjestöstä, jotka ovat Unicef, Lääkärit Ilman Rajoja ja YK:n Maailman ruokaohjelma. Järjestöt voivat kohdentaa saamansa lahjoitukset toimiviksi katsomillaan tavoilla.

Unicef on vastikään avannut globaalin ilmasto- ja ympäristörahaston, johon se kanavoi säätiömme lahjoituksen. Työ on konkretisoitunut esimerkiksi katastrofiapuna Pakistanin tulvissa ja nuorten tyttöjen kouluttamisena biohiilen valmistamiseen Burundissa, jossa tulenteko usein edellyttää vaarallista matkaa polttopuiden keräämiseksi.

Lääkärit Ilman Rajoja on sairaanhoitoon erikoistunut kansainvälinen avustusjärjestö, joka auttaa hädänalaisia ihmisiä esimerkiksi aseellisten konfliktien ja luonnonkatastrofien keskellä. Lahjoitamme järjestön hätäapurahastoon, joka varmistaa kiireellisen avun perillepääsyn siellä, missä hätä on suurin.

YK:n Maailman ruokaohjelma puolestaan rakentaa esimerkiksi ilmastoratkaisuja ruokaturvan puolesta alueilla, jotka ovat erityisen alttiita ilmastoriskeille ja joilla kärsitään nälästä jo nyt.

Mainittujen lahjoitusten tarkoitus on auttaa kriisitilanteiden lievittämisessä esimerkiksi luonnonkatastrofeista, sodista ja nälänhädästä kärsivillä alueilla ja siten tukea säätiömme tarkoituksen mukaisesti yhteiskunnallista hyvinvointia.