Johanna Laurila liittyy Tiina ja Antti Herlinin säätiön tiimiin viestintäpäälliköksi

Tiina ja Antti Herlinin säätiön viestintäpäällikkönä on 9. elokuuta aloittanut Johanna Laurila. Monipuolisen kokemuksen kerryttänyt Laurila on viestinyt valtaosan urastaan kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun kysymysten parissa Suomessa ja maailmalla, minkä myötä hän tuo laajaa näkemystä ja tietotaitoa säätiön toimintaan.

Tiina ja Antti Herlinin säätiö perustettiin vuonna 2014 tukemaan ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointia sekä kulttuuria. Nykyisellä strategiakaudella 2020–2025 perhesäätiö keskittyy ympäristökriisin torjuntaan ja globaalien päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen, monipuolisen keinovalikoiman avulla.

Laurila liittyy säätiössä tiimiin, joka kartoittaa ja tukee globaalin siirtymän toimijoita. Etsinnän alla olevat yhteistyötahot edistävät kaikki osaltaan suurta murrosta kohti hiilineutraalia ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Säätiön ympäristöohjelman strategisen viestinnän lisäksi Laurila vastaa säätiön kaikesta päivittäisestä viestinnästä ja on aktiivisesti mukana sidosryhmätyössä.

Johanna Laurila on tehnyt viestintää 20 vuoden ajan monessa eri organisaatiossa. Hän on toiminut muun muassa viestintäpäällikkönä Itämeren suojelukomissio HELCOM:illa, tiedotusasiantuntijana Etelä-Sudanin aseistariisuntakomissiolla ja viestintäasiantuntijana UNICEF Kambodzalla. Lisäksi Laurila on toiminut freelance-toimittajana ja elokuvakriitikkona. Ennen siirtymistään Tiina ja Antti Herlinin säätiölle hän toimi viestintäsuunnittelijana Yleisten kirjastojen valtakunnallisissa kehittämispalveluissa. 

“On mahtavaa päästä edistämään viestinnän keinoin säätiön tekemää ilmasto- ja ympäristötyötä. Tällä hetkellä erityisesti kutkuttaa päästä kertomaan säätiön kunnianhimoisesta ympäristöohjelmasta – kannattaa pysytellä kuulolla”, Laurila toteaa.

“Ympäristökriisin viestintää leimaa runsaudenpula – kokonaisuuteen kytkeytyy valtava määrä tärkeitä teemoja ja asioita, jotka muodostavat varsin monimutkaisen ja alati päivittyvän systeemin. Siitä kirkkaasti ja asiaa edistäen viestiminen on todellinen taitolaji. On hienoa saada tiimiin kokenut asiantuntija antamaan viestinnällistä tukea portfolioidemme hankkeille”, sanoo säätiön kehitysjohtaja ja hallituksen jäsen Anna Herlin. 

Lisätiedot:

Kehitysjohtaja Anna Herlin,

Viestintäpäällikkö Johanna Laurila,