Toivorikasta joulunaikaa!

Joulu on toivon, ilon ja antamisen aikaa. Tiina ja Antti Herlinin säätiö tekee tänä vuonna joululahjoitukset Climate Move -ilmastoliikkeelle sekä Pakolaisneuvonnalle. Molemmille lahjoitetaan 10 000 euroa sinnikkääseen, riittämättömästi resursoituun ja ajankohtaiseen toimintaan paremman tulevaisuuden puolesta. Lahjoitusten myötä säätiö haluaa toivottaa hyvää ja toivorikasta joulua ja onnellista uutta vuotta Suomesta käsin koko maailmalle.

Säätiö haastaa muitakin yhteisöjä ja yksityishenkilöitä osallistumaan näiden tai muiden tärkeää ja pyyteetöntä työtä tekevän järjestön, liikkeen tai yhdistyksen ponnisteluihin. Climate Movesta ja Pakolaisneuvonnasta löytyy lisätietoja alta, Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä tai suoraan toimijoilta, joiden yhteystiedot annetaan sivun alalaidassa.

Climate Move on Ilmastoveivi2019-kampanjan aktiivien perustama ilmastoliike, joka innostaa kansalaiset vaikuttajiksi, jotta Suomi olisi hiilineutraali vuonna 2035. Hallitus ja suurin osa suomalaisista ovat kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden kannalla. Tarvittava yhteiskunnallinen muutos edellyttää kuitenkin vaikeita päätöksiä ja keskustelua siitä, miten kestävää hyvinvointia luodaan yhdessä. Kansalaisyhteiskunnan on toimittava ja edistettävä rohkeaa ilmastopolitiikkaa, jotta siirtymä tapahtuu oikeudenmukaisesti kaikkia kuunnellen. 

Ilmastoveivi2019-kampanjan tueksi perustettu Ilmastoveivaajat ry jatkaa toimintaansa vuonna 2020 Climate Moven taustalla. Ilmastoveivaajat ry pyrkii vakiinnuttamaan liikkeen toiminnan keräämällä 70 000 euron rahoituksen huhtikuuhun 2020 mennessä. Tällä rahalla yhdistys palkkaa loppuvuodeksi kolme osa-aikaista työntekijää ylläpitämään ilmastoliikkeen toimintaa.

Pakolaisneuvonta on lakitoimisto ja kansalaisjärjestö, joka ajaa turvapaikanhakijoiden asiaa oikeudessa ja yhteiskunnassa. Vuosien varrella järjestön lakimiehet ovat auttaneet lukemattomia ihmisiä, joilta on evätty turvapaikka väärin perustein tai joiden kohdalla on näyttänyt mahdottomalta, että he saisivat perheensä Suomeen. 

Pakolaisneuvonnan toiminnan taloudellinen perusta on ollut uhattuna vuonna 2016 turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan ja oikeusapukorvauksiin tehtyjen heikennysten vuoksi. Nykyinen hallitus aikoo puuttua asiaan, mutta muutoksen vaikutukset näkyvät Pakolaisneuvonnan taloudessa viiveellä, vasta vuoden 2021 puolella. Siihen asti järjestön toimintaa voidaan edelleen jatkaa vain yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä saatujen lahjoitusten turvin.

Lisätietoja:

CIimate Move
Theo Levlin, theo.levlin(a)climatemove.fi

Pakolaisneuvonta
Toiminnanjohtaja Pia Lindfors, pia.lindfors(at)pakolaisneuvonta.fi

Hyvää joulua ja iloisiin jälleennäkemisiin ensi vuonna!

T. Tiina ja Antti Herlinin säätiön väki


P. S. Säätiön vuoden 2019 joulukortin taiteili Mari Ahokoivu, jonka kuvitus nähdään myös kuluneen vuoden tärkeimmässä julkaisussa, Ihme ilmat – Miksi ilmasto muuttuu? -lastentietokirjassa.