Uusi lasten ja nuorten ilmastorahasto perustettu Tiina ja Antti Herlinin säätiön alaisuuteen tietokirjailijoiden lahjoituksen myötä

Tiina ja Antti Herlinin säätiön alaisuuteen on perustettu uusi rahasto. Syyskuussa perustettu Lasten ja nuorten ilmastorahasto tukee nimensä mukaisesti lasten ja nuorten ilmastokoulutusta ja omia ilmastotoimia sekä ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimustiedon välittämistä lapsille ja nuorille.

Aloite rahaston perustamiseen tuli säätiön ulkopuolelta: torstaina 19.9. julkaistavan tietokirjan Tienhaarassa – Johtajuus ilmastonmuutoksen aikakaudella (Docendo) kirjoittajat Mari Pantsar ja Jouni Keronen ehdottivat säätiölle rahastoa, jonka alkupääomaksi he lahjoittavat tekijänpalkkionsa kokonaisuudessaan. Rahastoa hallinnoidaan samoin periaattein kuin säätiön muuta toimintaa ja omaisuutta. Lasten ja nuorten ilmastorahastosta rahoituksen myöntämisen pääkriteerejä tulevat olemaan rahoitettavien toimien tavoittavuus, ehdotetun toteutuksen laatu sekä odotettujen vaikutusten skaala. Tulevaisuudessa rahastoon voi lahjoittaa kuka tahansa lasten ja nuorten ilmastotoimien ja -koulutuksen tukemisesta kiinnostunut taho.

Ilmastonmuutos muuttaa kaiken. Mitä keinoja meillä on reagoida muutokseen ja taistella ilmastonmuutosta vastaan? Jos ilmastonmuutos halutaan torjua, yhteiskuntien ja ihmisten toimintamallien on muututtava nopeasti. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtaja Mari Pantsar ja Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen ovat koonneet yksiin kansiin ainutlaatuisen laajan tietotaitonsa ilmastonmuutoksen ja yhteiskunnallisen muutoksen rajapinnalta.

“Nuorten aktiivisuus ilmastoasioissa on herättänyt ihmiset ympäri maailman ymmärtämään ilmastonmuutoksen hillinnän kiireellisyyden. Nuorten innoittamina lahjoitamme kirjan tekijänpalkkiot lasten ja nuorten ilmastotoimiin, vaikka mielestämme aikuisten olisi jo korkea aika ottaa johtajuus”, kirjan tekijät sanovat.

Pantsarin ja Kerosen aloite on otettu Tiina ja Antti Herlinin säätiössä vastaan ilolla ja kiitollisuudella. “Mitä monipuolisemmin voimme tarjota keinoja ilmastonmuutoksen hillintään säätiömme tarkoituksen asettamissa rajoissa, sen parempi. Rahasto on nyt perustettu ja tulevaisuudessa valmis ottamaan vastaan lahjoituksia muiltakin tahoilta, jotka katsovat rahaston tarkoituksen tärkeäksi. Ensimmäiset myönnöt rahastosta tehdään vuonna 2020 – sopivia kohteita löydämme varmasti,” toteaa säätiön kehityspäällikkö ja hallituksen jäsen Anna Herlin.

Lisätiedot rahastosta: Tiina ja Antti Herlinin säätiön asiamies Riikka Ihamuotila, riikka(a)tahsaatio.fi

Lisätiedot Tienhaarassa -kirjasta: Docendon sivuille tästä linkistä.

(Kuva: Mari Ahokoivu)