Erinomaisen apurahahakemuksen kolme tärkeintä piirrettä

Kuvitus: Mikko Saarainen / Napa Agency

Tämä kirjoitus on toinen osa blogisarjaa, jolla pohjustamme maanantaina 15. tammikuuta 2018 aukeavaa Ilmasto, muutos -teemahakua. Pyysimme hallituksen apuna hakemuksia arvioivilta tieteentekijöiltä heidän odotuksiaan tulevasta hausta (luettavissa täältä) sekä sitä, mitkä ovat heidän mielestään erinomaisen hakemuksen kolme tärkeintä piirrettä. Usemmiten mainitut piirteet ovat toteuttamiskelpoisuus, kiinnostavuus ja selkeys.
1. “Toteuttamiskelpoisuus; se että relevanssi on oikeasti olemassa”

Lähestulkoon kaikissa vastauksissa tuotiin jollain tavalla esille se, miten tärkeää hakemuksessa on uskottavasti osoittaa itse työn toteuttamiskelpoisuus sekä hakijan kyky saada aikaan tavoitellut tulokset.

“Erinomaisessa hakemuksessa tutkimusteema on rajattu konkreettisesti siten, että suunnitelluilla resursseilla tuloksia voidaan saavuttaa.”

“Koska ilmastotaistelu on systeeminen haaste, myös ratkaisujen on oltava systeemisiä. Kyse ei ole pelkästään siitä, miten ja millä polttoaineilla energia tuotetaan, vaan yhteiskunnan kokonaisvaltaisesta muuntumisesta kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Tämän johdosta toivoisin jokaisen hakemuksen kohdalla tutkimusteeman liittämistä osaksi isoa systeemistä muutosta ja selkeää kuvausta siitä, mitä yhteiskunnallista kysymystä tutkimus ratkaisee.”

“Tutkimustiimin kokoonpano on suunniteltu siten, että tiimissä on tarvittavaa osaamista kyseisen konkreettisen tutkimuksen tekemiseen.”

2. “Kiinnostava idea”

Arvioitsijoiden vastauksissa toistui innovatiivisuus ja kiinnostavuus erinomaisen hakemuksen piirteenä. Osoita, mitä uutta juuri sinun työsi voi tuoda maailmaan!

“Ilmasto, muutos -teemasta on jo paljon tutkimustuloksia. Erinomaisessa hakemuksessa on käyty läpi mitä uutta juuri kyseinen tutkimus tuo teema-alueen puitteissa ja jos asiaa on aiemmin tutkittu, hyvä tutkimushanke rakentuu aiempien tutkimustuloksien jatkumoksi.”

3. “Keskeisen ajatuksen kiteyttäminen ja esittäminen ymmärrettävästi”

Selkeyttä ei voi korostaa liikaa. Hakemusta on hankala arvioida jos itse työn tavoitteita ei ymmärrä.

“Hyvässä hakemuksessa tutkimustehtävät ovat selkeitä ja yhteisölle tärkeitä. Teoriatausta, menetelmät ja tulokset muodostavat kiinnostavan ja yhtenäisen kokonaisuuden.”

“Hakemus pitää kirjoittaa rennolla ja helposti lähestyttävällä kielellä, joka vakuuttaa tutkijan olevan innostunut ja sitoutunut työhönsä.”

“Hakijan toivotaan ymmärtävän, että arvioijat eivät ole lähellekään samassa määrin perillä hakijan projektin sisällöstä yleensä, saati yksityiskohdista kuin hakija itse. Hyvä hakemus sisältää kuvauksen projektista täsmällisesti, tarvittaessa ko. tieteenalan termein mutta samalla myös selkokielellä.”

Erinomaisen hakemuksen muotoseikkoihin kuuluu myös se, että kaikkiin hakemuksen kysymyksiin vastataan yhtä tosissaan: myös tylsempiin tai hankalampiin osiin, kuten budjettiin ja työn vaikutusten arviointiin.

“Viime kierroksella pisti silmään se, että tutkijat selostivat hyvinkin tarkasti tutkimussuunnitelmansa yksityiskohtia, mutta arviot tutkimuksella tavoitellun lopputuloksen vaikutuksista jäivät useimmissa tapauksissa vaatimattomiksi. Täsmällisiä vaikuttavuusarvioita ei toki odoteta, etenkään perustutkimuksen osalta. Mielellään kuitenkin näkisi tutkijan vision siitä, miten tutkimus voi onnistuessaan edistää säätiön antamia tavoitteita.”

“Kun hakija hakee osarahoitusta laajoihin tutkimushankkeisiin, olisi hyödyllistä saada käsitys siitä, miten haettu summa suhteutuu kyseisen hakijan hankebudjettiin ja kuinka kriittinen on haetun summan merkitys hakijalle ja koko tutkimushankkeelle: esimerkiksi antaako tutkimuslaitos tutkijalle tilat ja perusvälineet ikään kuin talon puolesta, vai joutuuko tutkija kattamaan niitäkin kuluja.”

Erinomainen hakemus on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan selkeä kuvaus kiinnostavasta työstä, jonka hakija on pätevä toteuttamaan. Vaikka kommentit tulevat tieteellisten hakemusten arvioitsijoilta, pätevät nämä peruspiirteet myös muiden alojen hankkeisiin. Muista kuitenkin, että tämä teksti ei ole virallinen ohjeistus, vaan tarkoitettu apuvälineeksi hakemuksen tekijöille. Työn iloa – odotamme innolla uusia hakemuksia!