Marraskuun 2015 haussa apurahan saaneet

Tiina ja Antti Herlinin säätiön apurahan sai marraskuussa 2015 järjestetyn hakuajan puitteissa yhteensä 41 hakijaa. Apurahoja jaettiin yhteensä 595.215 euroa. Summa jakautuu jatkoapurahoihin sekä uusiin, Ilmasto, muutos! -teemahaun töihin ja projekteihin. Kaikki marraskuun haun puitteissa apurahan saaneet aakkosjärjestyksessä alla:

 

Achté, Inka / 8 000 € (jatkoapuraha)
Boys Who Like Girls –dokumenttielokuva

Ahvenharju, Sanna / 24 000 € (jatkoapuraha)
Tulevaisuudentutkimus. Suomalaisten vaikuttajien tulevaisuudenkuvat kestävän kehityksen mahdollistajana.

Amabile ry / 20 000 € (jatkoapuraha)
Floora-hanke. Syksyllä 2014 pääkaupunkiseudulla, 2015 myös muilla paikkakunnilla käyntiin lähtenyt 3-vuotinen hanke on avannut yhteistyökanavat sosiaali- ja koulutoimen sekä musiikkioppilaitosten välille kulttuuritarjonnan tasa-arvon lisäämiseksi.

Demos Helsinki / 21 000 €
15-20 –vuotiaiden nuorten ilmastonmuutosta koskevien odotusten selvittämiseen ja odotukset käytännön tekemiseksi muuttavan toimintamallin rakentamiseen. Malli julkaistaan verkkosivuna ja sen tuloksista viestitetään laajasti.

Drosinou, Marianna / 24 000 €
The Ethical Blindness of Everyday Environmental Decisions

Heikkinen, Milja / 24 000 €
The Importance of Networks in Urban Climate Policy in Helsinki, Madrid and Stockholm

Ihmisoikeusliitto / 27 900 €
Vihapuheeseen ja syrjintään puuttuminen – käytännön työkaluilla keskusteluilmaston muutokseen

Juopperi, Silja / 7 800 € (jatkoapuraha)
Lukemisen merkitys ja muutos: tutkimus suomalaisten lukukokemuksista elämänkaaren näkökulmasta

Kaataja Sampsa Antero / 28 000 € (jatkoapuraha)
Toimivia käytäntöjä etsimässä. Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö Suomessa 1900-luvulta lähtien.

Kirkkonummen Kipinä ry / 2 700 €
Uhanalaiset eliöt ja eläimet –animaatiotyöpajasarja kirkkonummelaisille lapsille ja nuorille Kirkkonummella 2016. Kirkkonummen Kipinä ry:n animaatiotyöpajojen toteuttaminen Kipinässä osana LastenKipinä 2016-projektia.

KRIS Etelä-Suomi ry / 23 000 € (jatkoapuraha)
Vankilasta vapautuneiden teatteriseurue Porttiteatterin toimintaan

Laakso, Anton / 28 000 €
Ilmastonmuokkauksen vaikutus sateisuuteen. Alueellisten muutosten mallintaminen.

Laine, Hannu / 2 500 €
Piiaurinkokennojen kustannustehokkuuden parantaminen

Laine, Heidi / 24 000 € (jatkoapuraha)
Tiedeyhteisön tutkimuseettinen itsesääntely Suomessa: Tutkimuseettinen neuvottelukunta ja hyvä tieteellinen käytäntö 1992-2012.

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry / 15 000 €
Lastenkirjallisuus alakoulun opettajan työvälineenä – verkkomateriaali teemoista ilmastonmuutos, pakolaisuus ja perhemallit

Leppäjärvi, Anne / 6 900 €
Faktana, kiitos! –hanke, jossa kehitetään journalistisen faktantarkistuksen kaavio ja ohjeistus, perustetaan kahden kuukauden mittäinen, yleishyödyllinen faktantarkistusprojekti sekä ollaan kehittämässä uudenlaista kurssia toimittajakoulutukseen

Liimatainen, Maarit / 800 €
Matka-apuraha: osallistuminen kansainväliseen EGU 2016 (European Geosciences Union General Assembly) konferenssiin Wienissä, Itävallassa

Lukkarinen, Jani / 12 000 €
Väitöskirjatutkimus ’Mittakaava ja materia: Tieto biotaloudessa’ käsittelee bioenergiatuotantoa useilla maantieteellisillä tasoilla paikallisesta energiatuotannosta kansainväliseen ilmastopolitiikkaan

Lylykangas, Kimmo / 24 000 €
Assessment of Sustainability in Architecture

Ndukwe, Thaddeus C. / 24 000 € (jatkoapuraha)
Immigrant Political Integration in Finland: Case of Black African Immigrants at the Municipal Level.

Numminen, Sini / 24 000 €
Energianiukkuuden merkitys globaalissa energiamurroksessa.

Morits, Maria / 6 000 €
Hybrid materials of nanocellulose for electronics and biomedical applications

Oikari, Elina / 3 850 €
Saamelaisten kokemuksia ilmastonmuutoksesta käsittelevän videoteoksen tekemiseen.

Ojala, Jonna / 5 000 €
Kohti tehokasta ja kestävää Arktista öljyntorjuntaa: Pohjoisista biomateriaaleista valmistetut pinta-aktiiviset öljyntorjunta-aineet.

Open Knowledge Finland ry / 5 000 €
Open Source Circular Economy Days (OSCEDays) on Suomessa järjestettävä kansainvälinen festivaali, jonka aikana kerätään ja kehitetään kiertotalouden ja kestävän kehityksen osaamista ja ratkaisuja avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi.

Palmgren, Sari / 6 000 €
The Earth Song -ympäristökasvatushanke

Pasanen, Pauliina / 24 000 € (jatkoapuraha)
Työpajat valokuvauksen opetuksessa. Kolmen työpajan metodien vertailua.

Rainio, Miia / 10 000 €
Effects of Glyphosate on Non-Target Plant-Herbivore Interactions

Sarlio-Lähteenkorva Sirpa / 11 000 €
Tietokirja kestävästä ja terveellisestä ruokavaliosta

Sipari, Pinja / 10 800 €
Ympäristökasvatusta puutarhassa – opas kasvatusalan ammattilaiselle

Suomi, Juuso / 28 000 €
Paikallisilmastotiedon hyödyntäminen ilmastonmutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa – esimerkkeinä Lahti ja Turku

Tani, Sirpa / 9 500 €
Monialaisen ympäristökasvatuksen tutkijaverkoston perustaminen

Tiainen, Kristiina / 3 500 €
Ympäristökasvatuksellisen alakouluikäisille suunnatun lastenteatteriesityksen ja työpajan valmistelu sekä viisi pilottiesitystä alakouluissa keväällä 2016

Tiihonen, Armi / 24 000 €
Lifetime Analysis of Dye-Sensitized Solar Cells

Toivonen, Matti / 5 000 €
Uudet nanoselluloosa-pohjaiset materiaalit –aiheisen väitöskirjan viimeistelyyn

Utunen, Milja / 24 000 € (jatkoapuraha)
Yhdessä kerrottua on ikäihmisiä ja lapsia yhdistävä työpajakokonaisuus palvelutaloihin ja päiväkoteihin. Työpajoissa kerrotaan eri taidemenetelmiä hyödyntäen yhdessä tarinoita. Menetelmäopas kirjoitetaan jatkotyöskentelyn helpottamiseksi.

Vanhanen, Tuomas / 12 000 €
Kuivat faktat ja tuhansia sivuja paksut tietokirjat eivät uppoa kansan syviin riveihin. Paljonko on paljon energiaa? On tarina faktapohjaisen energiakeskustelun prinsiipeistä ja siitä, mitä jokainen voi tehdä paremman huomisen puolesta.

Vasander, Harri / 3 565 €
Matka-apuraha International Peat Societyn (IPS) järjestämään kansainväliseen suo- ja turvekokoukseen Malesiassa.

Virman, Meri / 2 400 €
Haihtumiseen liittyvä laskuvirtaus: uusi mekanismi syvän konvektion säätelylle

Yhteismaa ry / 20 000 € (jatkoapuraha)
Nappi Naapuri – karttapohjainen nettipalvelu, naapurustojen uusi sosiaalinen media

Åbo Akademi / 10 000 €
Materialpaket kring klimatförändring för grundskolan och gymnasiet. Uppgifter i tre svårighetsgrader beroende på elevernas/studerandes ålder.