FAQ – Teemahaku Ilmasto, muutos!

Yleisimmät kysymykset Tiina ja Antti Herlinin säätiön vuoden 2015 teemahausta Ilmasto, muutos! Päivitämme artikkelia tarvittaessa hakuajan mittaan.

 


Tuleeko kaikkien hakemusten liittyä ilmastonmuutokseen? (lisätty 20.11.2015)

Keskeisiä huolenaiheita vuoden 2015 haun teeman Ilmasto, muutos! määrittelyssä ovat olleet ilmaston lämpeneminen ja ihmisen aiheuttamat haittavaikutukset ympäristössä. Kyseessä on kuitenkin monimutkainen kokonaisuus, joka vaatii lukuisia lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja. Siksi esimerkiksi kestävyyden ja ympäristökasvatuksen ohella ratkaisu voi olla kansalaistaitojen ja dialogisuuden rakentaminen, vaikkei hakemuksella olisi suoraa yhteyttä ilmastonmuutokseen. Teeman tarkoitus on rakentaa kestävää tulevaisuutta, jossa jokainen ihminen voi osallistua ympäristön suojeluun ja yhteiskunta on sitoutunut ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen.

 

Voiko hakemuksen ja tarvittavat liitteet tehdä englanninkielellä? (lisätty 25.11.2015 klo 14.00)

Kyllä, hakemuksen ja liitteet voi toimittaa myös englanninkielisinä. Lomakepohjan kielen voi valita sähköisen hakemuslomakkeen oikeassa ylälaidassa olevien kuvakkeiden kautta.

 

Kuinka voin liittää hakemukseeni lausuntoja?  (lisätty 26.11.2015 klo 10.00)

Tieteellisen apurahahakemuksen “perustiedot”-sivulla kohdassa “lausunnonantajat” hakija voi halutessaan lisätä mahdollisten lausunnonantajien yhteystiedot. Säätiö tulee harkintansa mukaan pyytämään lausunnon tällaiselta hakijan ilmoittamalta lausunnonantajalta suoraan ja vasta tarvittaesa. Hakemukseen ei siis tule liittää mukaan varsinaista lausuntoa, vain lausunnonantajan yhteystiedot. Mahdolliset lausunnot pyydetään tammikuun loppuun mennessä.

 

Kun haen työskentelyapurahaa, voiko minulla olla mitään tuloja? Mikäli osa-aikatyötä on mahdollista tehdä, niin mikä on maksimityöaika, että on edelleen oikeutettu työskentelyapurahaan?

Työskentelyapurahaa haettaessa hakija ei saa olla kokopäiväisessä palkkatyössä. Osa-aikatyötä saa tehdä maksimissaan 25-33% normaalista työajasta.

 

Mille ajankohdalle voin hakea apurahaa? Tuleeko apurahakausi aloittaa seuraavan vuoden aikana?

TAH säätiö myöntää apurahoja pääsääntöisesti seuraavalle vuodelle tai seuraavan vuoden aikana alkavalle ajanjaksolle. TAH säätiö myöntää työskentelyapurahaa vuodeksi kerrallaan, joten mikäli haet monivuotista rahoitusta, tulee sinun hakea avustusta joka vuosi uudelleen.

 

Voiko avustusta hakea takautuvasti, ts. kohdentaa jo tapahtuneeseen toimintaan?

Avustusta ei voi hakea takautuvasti.

 

Voinko täydentää tai muuttaa hakemustani sen lähettämisen jälkeen / hakuajan loppumisen jälkeen?

Ainoastaan mikäli puutteellisen hakemuksen syy on hakijasta riippumaton tekninen ongelma.

 

Onko liitteeksi pyydetylle tutkimussuunnitelmalle kriteerejä tai enimmäispituutta?

Ei. Hakemukseen liitettävä tutkimussuunnitelma on mieluiten tutkijan ohjaajan/tutkimuslaitoksen hyväksymä virallinen tutkimussuunnitelma. Mikäli sellaista ei ole saatavilla, tulee tutkimussuunnitelman olla ko. tieteenalan standardien mukainen. Mikäli aiemmin hyväksyttyyn, viimeisimpään viralliseen tutkimussuunnitelmaan on tullut oleellisia muutoksia, voi sen mukana toimittaa vapaamuotoisen selvityksen tutkimuksen tämänhetkisestä tilasta.

 

Nimeämältäni lausunnonantajalta ei ole pyydetty lausuntoa, tarkoittaako tämä että hakemukseni on hylätty?

Mikäli lausuntoa ei pyydetä, se ei tarkoita, että hakemuksesi olisi hylätty.

 

Miten väitöskirjatyön apurahahakemuksiin eritellään ”hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma”?

Väitöskirja- (tai post-doc-) työn apurahahakemuksissa ko. tutkimus on ”hanke” jonka rahoitusta pyydetään kuvaamaan. Kuvaa siis lyhyesti, mistä lähteistä työ on tähän asti rahoitettu, ja miten se on suunniteltu loppuun asti rahoitettavan. Erilaisia kulueriä ei ole tarpeen eritellä, elleivät ne ole epätavallisen suuria.

 

Voinko hakea apurahaa väitöskirjatyöskentelyyn jos valmistun maisteriksi vasta hakuajan päättymisen jälkeen / post doc- työskentelyyn jos väittelen vasta hakuajan päättymisen jälkeen?

Ylemmän tutkintotason tutkimusapurahaa voi hakea jos toimittaa kopion tutkintotodistuksesta tai väittelyluvasta sähköpostitse (info(a)tahsaatio.fi) tai apurahajärjestelmän kautta 15.1.2016 mennessä.