FAQ – yleisimmät kysymykset hausta

Säätiön kaikkien aikojen ensimmäinen avustusten hakuaika lähestyy puoliväliään. Olemme saaneet hakijoilta paljon yhteydenottoja, ja vastaamme niihin niin ripeästi kuin suinkin pystymme. Alle olemme listanneet muutamia yleisimpiä kysymyksiä marraskuun 2014 hausta, sekä vastauksemme niihin.

 

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ:

K: Voivatko kirjailijat/kuvataiteilijat/muusikot/toimittajat/osakeyhtiöt hakea avustusta?

V: Kyllä. Pyydämme kaikkia hakijoita kuitenkin huomioimaan jo hakuvaiheessa, että tällä ensimmäisellä hakukierroksella säätiö tulee myöntämään avustuksina yhteensä enintään 300.000 euroa.

 

K: Mistä löytyy hakulomake?

V: Ei mistään – hakuohjeen kysymykset 1A-4P vastaavat hakulomaketta, ja vastaukset näihin kysymyksiin edellytetään kaikilta hakijoilta, hakuohjeessa eriteltyjen liitteiden lisäksi.

 

K: Tarkoittaako vastausten sanamäärärajoitus “enintään 350 sanaa” numeroituja kysymyksiä 1-4 (1A + 1B + 1C + 1D = max 350 sanaa, jne.), vai kirjaimin luetteloituja kysymyksiä (1A = 350 sanaa, 1B = max. 350 sanaa, jne.)?

V: Sanamäärärajoitus viittaa jokaiseen numeroituun kysymykseen erikseen (1A = max. 350 sanaa, jne.). Toivomme hakijoilta kuitenkin mahdollisimman tiivistä ja tarkkaa ilmaisua – kaikki kysymykset eivät missään nimessä edellytä näin pitkiä vastauksia.

 

K: Voiko avustusta hakea takautuvasti, ts. kohdentaa jo tapahtuneeseen toimintaan?

V: Ei voi.

 

KYSYMYKSIÄ TUTKIMUSAVUSTUSTEN HAKEMISESTA

K: Voiko avustusta hakea maisteritason opintoihin tai ammatillisen/ammattikorkeakoulututkinnon lopputyöhön liittyvään projektiin?

V: Voi hakea, muttei tutkimusavustuksena vaan nk. Muut avustukset -kategoriassa.

 

K: Onko liitteeksi pyydetylle tutkimussuunnitelmalle kriteerejä tai enimmäispituutta?

V: Ei. Hakemukseen liitettävä tutkimussuunnitelma on mieluiten tutkijan ohjaajan/tutkimuslaitoksen hyväksymä virallinen tutkimussuunnitelma. Mikäli sellaista ei ole saatavilla, tulee tutkimussuunnitelman olla ko. tieteenalan standardien mukainen. Mikäli aiemmin hyväksyttyyn, viimeisimpään viralliseen tutkimussuunnitelmaan on tullut oleellisia muutoksia, voi sen mukana toimittaa vapaamuotoisen selvityksen tutkimuksen tämänhetkisestä tilasta.

 

K: Tuleeko hakijan missään vaiheessa toimittaa/pyytää lausuntoja tutkimusavustuksen hakemuksensa liitteeksi?

V: Ei, lausunnonantajien yhteystiedot riittävät. Säätiö pyytää lausuntoja tarvittaessa, ensimmäisen arviointikierroksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 15. tammikuuta 2015. (Takarajan voi ilmoittaa esitetylle lausunnonantajalle.)

 

K: Voiko työskentelyavustusta hakea useammaksi vuodeksi kerrallaan?

V: Voi, muttei yhdellä kertaa. Valitettavasti säätiö ei toistaiseksi pysty myöntämään kuin vuoden työskentelyrahoituksen. Ensi vuoden hakuun tulee erillinen ohje jatkorahoitusta hakeville.

 

K: Miten väitöskirjatyön avustushakemuksiin eritellään “hankkeen kokonaisrahoitussuunnitelma”?

V: Väitöskirja- (tai post-doc-) työn avustushakemuksissa ko. tutkimus on “hanke” jonka rahoitusta pyydetään kuvaamaan. Kuvaa siis lyhyesti, mistä lähteistä työ on tähän asti rahoitettu, ja miten se on suunniteltu loppuun asti rahoitettavan. Erilaisia kulueriä ei ole tarpeen eritellä, elleivät ne ole epätavallisen suuria.