Ruoantuotanto- ja kulutus

Ruoantuotannossa ja -kulutuksessa on mahdollisuuksia suuriin ja nopeisiin päästövähennyksiin. Haluamme edistää laaja-alaisesti ympäristölle ystävällisiä vaihtoehtoja, ja haemme erityisesti hankkeiden vaikutusten kansainvälistämistä. 

Jopa kolmannes ihmiskunnan ilmastopäästöistä liittyy ruoantuotantoon ja -kulutukseen. Erityisesti eläintuotannon suuri maankäyttö ja siihen liittyvä kulutus aiheuttaa päästöjä sekä metsä- ja luontokatoa. Lisäksi kalastuksen sekä äyriäistuotannon vaikutukset ilmastopäästöille ja monimuotoisuudelle ovat merkittäviä, kun hiiltä sitovia, monimuotoisuuden kannalta merkittäviä meriekosysteemejä tuhoutuu.

Toisaalta oikeilla tuotantomenetelmillä maanviljelyksessä on mahdollista sitoa merkittäviä määriä hiiltä maaperään pitkäaikaisesti samalla parantaen maaperän tuottavuutta. Myös kulutustottumuksia muuttamalla voidaan saavuttaa merkittävät päästövähennykset siirtymällä kestävämmän ja terveellisemmän, kasvispohjaisen ruokavalion suuntaan.

Säätiö haluaa edistää kohdealueella laaja-alaisesti ruoantuotantomenetelmiin ja ruoankulutukseen liittyviä muutoksia ja toimia. Ne voivat liittyä tutkimukseen, ilmastoystävällisempiin ja luonnon monimuotoisuutta suojeleviin tuotantotapoihin, kansallisiin ja kansainvälisiin hankintaketjuihin, kulutustottumuksiin sekä rahoitus- ja tukijärjestelmiin. Säätiön lähestymistapa kohdealueella on kansainvälinen ja skaalautuviin hankkeisiin tähtäävä, ja tavoitteet liittyvät ohjauskeinoihin, ilmastoratkaisujen edistämiseen ja sääntelyyn.

Säätiön yleisiä tavoitteita kohdealueella ovat:

  1. Edistää ruoantuotannon kansainvälisiä ilmastoratkaisuja Suomesta ja Pohjoismaista käsin.
  2. Tuottaa tutkimusta ruoka-alan kansainvälisistä ohjauskeinoista ja sääntelyn mahdollisuuksista.
  3. Hillitä ruoantuotannon kielteisiä ilmasto- ja biodiversiteettivaikutuksia julkisen keskustelun, tuottajajärjestöjen ja yritysten toimien sekä julkisen sääntelyn avulla. 
  4. Vaikuttaa ruokaan liittyviin kulutustottumuksiin kansainvälisesti tai maailmanlaajuiseen kehitykseen olennaisesti vaikuttavissa maissa.