Puhdas lämmöntuotanto

Hiilen käyttö kaukolämmössä Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Pohjois-Aasiassa aiheuttaa merkittäviä päästöjä. Haemme ratkaisuja korvaavista lämmönlähteistä ja lämmön tarpeen vähentämisestä eri tavoin. Teknisten ratkaisujen ja niiden skaalaamisen lisäksi tavoitteemme on tukea siirtymää vauhdittavia kampanjoita ja ohjauskeinoja. 

Kaukolämpö on pullonkaulana hiilestä irtautumisessa Keski- ja Itä-Euroopassa, Venäjällä ja Kiinassa: kysyntä lämmitykselle on suuri, ja sen on kattanut usein hiileen pohjautuva kaukolämpö. Esimerkiksi 40 % kaikesta Kiinan hiilivoimasta liittyy lämmitykseen. 

Säätiön tavoitteena on edistää siirtymää kohti päästötöntä lämpöä tukemalla hankkeita ja kampanjoita, joissa hiili korvataan polttoon perustumattomilla lämmönlähteillä, kuten maalämmöllä ja lämpöpumpuilla. Toisaalta lämmön varastointia halutaan edistää ja lämmöntarvetta vähentää. Lisäksi säätiö hakee yhteisvaikutusta kaukojäähdytysjärjestelmien kehittämisestä erityisesti alueilla, joissa on suuri jäähdytystarve kesäisin. Tämä vähentää sähkön kysynnän huippuja ja niiden tuottamia päästöjä.

Kaukolämpöalan hiilestä irtautuminen toteutuu kaupunkitasolla, yritysten päätösten kautta. Samalla sitä ohjaavat pitkälti paikalliset ilmasto- ja ilmanlaatutavoitteet, aiheen parissa toimivat kansalaisliikkeet, rahoittajat sekä kansallisen tason politiikka.

Asuinrakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä kaupallistuneet ratkaisut voivat myöhemmin vauhdittaa myös teollisuuden lämmöntuotannon päästöjen vähentämistä kansainvälisesti, missä on yhtä lailla vielä paljon tehtävää.

Kohdealueena päästötön lämpö sopii hyvin säätiön tavoitteeseen edistää systeemitason skaalautuvia muutoksia. Päästöihin nopeasti vaikuttavia ratkaisuja on jo kehitetty Suomessa ja Pohjoismaissa, ja säätiö voi hankkeillaan tukea niiden laajenemista.

Säätiön yleisiä tavoitteita kohdealueella ovat:

  1. Luoda yhteinen kuva ongelmasta yhdessä sidosryhmien, kuten kaupunkien päättäjien, yrityksien, rahoittajien ja kansalaisjärjestöjen kanssa, ensin Euroopassa ja myöhemmin Aasiassa.
  2. Kaupallistaa ratkaisuja, jotta suunnitelmasta päästään toteutukseen. Tämä sisältää toimijoiden kartoitusta ja yhteensaattamista, avainasemassa vaikuttavien omistajien ja päätöksentekijöiden löytämistä sekä “lämpöklustereiden” perustamista. Osana tätä huomioidaan keinot lämmöntarpeen vähentämiseksi sekä alalla jo toimivat laitevalmistajat ja rakennusyritykset.
  3. Edistää kaupunkitason kampanjoita. Pyrkimys on integroida lämmityksen huomiointi osaksi aktiivisia ilmasto- ja ilmansaasteiden parissa kampanjoivia verkostoja, tukea ystävyyskaupunkityötä ja edistää energiahaastekilpailuja.
  4. Tukea paikallisia ilmasto- ja ilmansaastekampanjoita, joilla lisätään painetta kaupunkien päästövähennysohjelmiin. Tavoiteltavia tuloksia ovat esimerkiksi paikalliset ratkaisu- ja tapausraportit kampanjointiin, ilman pilaantumisen paikalliset analyysit, energiaköyhyyden ratkaisut sekä kampanjoiden koordinaatio, verkostoituminen ja ihmisresurssien kasvattaminen.
  5. Luoda strategista yhteistyötä julkiseen ja yksityiseen rahoitukseen, jotta voidaan suunnata EU:n vihreän siirtymän rahoitusta puhtaisiin lämmitysratkaisuihin.