Hiilen talteenotto ilmakehästä (DAC=Direct Air Capture)

DAC-teknologia on vielä hidasta ja kallista, mutta sillä voi olla mittava vaikutus tulevaisuudessa, kun merkittävimmät päästövähennykset on tehty. Haluamme edistää uraauurtavien menetelmien tutkimusta, ja toisaalta varmistaa, että niiden kehittäminen ei hidasta päästöjen vähentämistä.

Nykyisellään ilmakehään päätyy enemmän hiilidioksidia kuin kansainvälisesti sovitut 1,5 – 2 asteen lämpenemistavoitteet sallivat. Päästövähennysten nopeuttamisesta huolimatta on mahdollista, että tulevaisuudessa hiilidioksidipitoisuudet ovat nousseet niin suuriksi, ettei lämpeneminen pysähdy turvalliseen rajaan. 

Metsien ja merien kyky sitoa hiiltä on keskeisessä asemassa, mutta tutkimus osoittaa ilmastonmuutoksen heikentävän tätä kykyä tai jopa tekevän ekosysteemeistä päästölähteitä. Tässä tilanteessa on kiireinen tarve kehittää teknologioita, joilla hiiltä saadaan sidottua takaisin ilmakehästä. 

Direct Air Capture (DAC) -teknologioiden käyttöönotto on hidasta, joten niiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen tulee varautua jo nyt. DAC voi toimia eräänlaisena ihmiskunnan henkivakuutuksena, mutta on keskeistä, ettei sen kehittäminen hidasta päästövähennyksiin pyrkimistä. Esimerkkejä teknologioista ovat hiilen sitominen veden avulla kallioperään ja hiilidioksidin pumppaaminen osaksi betonirakenteita. 

Tällä kohdealueella säätiö rahoittaa hiilen talteenoton teknologioiden tutkimusta, jotta niiden energiankulutus ja kustannukset laskevat ja toimintakyky paranee. Tarkoitus on myös edistää hankkeita, jotka luovat ja mahdollistavat kansainvälistä yhteistyötä. Säätiö edellyttää hankkeilta kokonaisvaltaista analyysia siitä, miten hiili sitoutuu ja varastoituu sekä miten uusi teknologia voidaan kytkeä uudenlaisten hiiltä sitovien raaka-aineketjujen luomiseen teollisuudessa. Lisäksi säätiö välttää hankkeita, jotka luovat kannusteita jatkaa päästöjen tuottamista. Tähän liittyen tarkoitus on edistää keskustelua, jossa hiilen talteenotto nähdään rinnakkaisena kehityksenä nopealle päästöjen vähentämiselle eikä sen korvikkeena. Säätiö ei tue ilmaston muokkaukseen tähtääviä hankkeita niiden erittäin epävarmoista ympäristö- ja ilmastovaikutuksista johtuen.

Säätiön yleisiä tavoitteita kohdealueella ovat:

  1. Edistää DAC-teknologioita ja niiden kaupallistamista tulevina vuosina tai vuosikymmeninä identifioimalla pullonkauloja ja etsimällä ratkaisuja niihin.
  2. Vauhdittaa tutkimusta eri DAC-lähestymistapojen eduista, mahdollisuuksista tai riskeistä, erityisesti kun niitä skaalataan globaaleiksi ratkaisuiksi.
  3. Rahoittaa heijastusvaikutusten tutkimusta. Tällä pyritään selvittämään riskejä, joita DAC-teknologiat saattavat tuottaa fossiilipäästöjen vähentämiselle tai muille ympäristöongelmille. Tavoitteena on myös tukea keskustelua näiden teknologioiden roolista ilmastopäästöjen vähentämisessä.
  4. Edistää systeemistä ajattelua, missä hiilen talteenottoa ilmakehästä kytketään teollisiin prosesseihin ja raaka-aineketjun uusimiseen.