Congratulations to our new grantees!

The latest Tiina and Antti Herlin Foundation grants, addressing the urgent mitigation of climate change, have now been awarded.

In the January 2019 call for applications, Tiina and Antti Herlin Foundation received a total of 255 grant applications within the two-week application period.

The Board of the Foundation has awarded a total of 493 276 euros to 21 grant recipients. Circa 75% of the grants were for scientific research and 25% for other projects. In addition, 411 577 euros were awarded to the previous year’s grantees for continuing their work. The Board does not state reasons for individual grant decisions, but a list of criteria and points of emphasis in the decision making process were defined in the application instructions as well as a separate blog text, published on the Foundation’s website. This year the Foundation paid particular attention to the potential and scale of positive environmental effects that the projects are expected to carry out.

All grant applicants have been contacted personally. New grant recipients are listed hereunder.

 

Research grants:

 

Havu Minttu 26 000

Hiilensidonnan kannalta tehokkaimmat viheralueratkaisut tämän päivän kaupunkisuunnittelussa

 

Kudzotsa Innocent 30 000

Rapid Reversal of Global Warming Through Arctic Cloud Seeding

 

Kulmala Liisa & research group 41 200

Puiden mahdollisuudet hillitä ilmastonmuutosta pohjoisilla viljelymailla

 

Laakso Anton 30 000

Sateisuuden muutoksen komponentit ja niiden merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä

 

Laine Hannu 2 000

Kasvavan energiantarpeen kattaminen aurinkosähköllä 2000-luvulla / vierailu MIT

 

Pappila Minna 32 000
Kaavoitus ja ekologiset kompensaatiot ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

 

Prisle Nonne & research group 36 000

The increasing energy demand of data centers and related climate emissions that can be indirectly attributed to the internet activity of individuals and corporations, the digitalization of society, the use of AI and the Internet of Things (IoT)

 

Rostedt Katri 65 000
Väitöskirjatutkimus: “Tutkimustiedon välittäjäorganisaatiot kansainvälisillä tieteen ja politiikan yhdyspinnoilla”

 

Sivonen Jukka 26 000

Taloussosiologian väitöskirja “Ilmastopolitiikan esteet ja edistäjät: Asenteet Euroopassa” tutkii erilaisten sosiaalisten tekijöiden ja verkostojen vaikutusta yksilöiden ilmastopoliittisiin asenteisiin

 

Tammeorg Priit 40 000

Kohti ilmastoneutraalia maataloutta: biohiilet hiilensidonnan ja ravinnekiertojen sulkemisen keinoina

 

Vats Gaurav 6 650

Self-sustainable electronics for future energy needs / visit University of Oulu

 

Viitamäki Sirja 3 560
Mikrobiyhteisöjen vaikutus Arktisiin hiilivarantoihin – vastauksia geenitiedon avulla / Arctic Microbiomes -kurssi

 

Other grants:

Ertimo Laura & working group 17 300
Lapsille suunnatun ilmastonmuutostietokirjan kirjoittaminen ja kuvittaminen

 

Hokkanen Anna-Kaisa & working group 16 000

Monitieteinen keskustelusarja ilmastonmuutoksesta sisältäen päätöskonferenssin. Ideana kasvattajien välinen keskustelu ilmastonmuutoksesta ja ympäristöajattelun sisällyttäminen opetuskäytäntöihin. Hanke sisältää suunnittelun, toteutuksen ja viestinnän.

 

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 20 000

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Energiantuotantoyksiköiden päästöjen monitorointi ja hallinta (NOxOpti) -hankkeen tutkimusrahoitus

 

Kolehmainen Laura ja työryhmä 10 000

Ilmastoveivi2019-kampanjan vapaaehtoistoiminnan resursointi ja viestintä

 

Kompensäätiö sr 20 616

Apurahalla rahoitetaan Kompensäätiön ilmastoasiantuntijan ja ilmastoharjoittelijan palkkaaminen

 

Nuorten Tiedeakatemia c/o Suomalainen Tiedeakatemia 16 200

“Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä” -hanke

 

Rydenfelt Henrik & working group 3 750

Hanke tuottaa uutta ja vaikuttavaa tietoa ilmastonmuutoksen etiikasta ja vastuusta tuomalla yhteen etiikan, viestinnän, kauppatieteiden, tekniikan ja ympäristötieteiden tutkijat ja asiantuntijat

 

Uppa Heidi & working group 21 000

Keru-yhteisöjääkaapin toiminnan kehittäminen ja mallinnus

 

(In addition funding is reserved for one more research project which will not yet be published.)