Grant recipients of January 2018 application cycle

In grant application cycle opened in January 2018 Tiina and Antti Herlin Foundation continued the theme of its previous grant application cycle, ”Climate, change”. The goal was to seek ways to provide research data to support public debate and decisions, and to find new solutions to the most alarming changes in the climate as well as to create more ways of preventing them in the future, both at the individual and society level. 481 grant applications were submitted within the time frame provided by the application cycle.

The Board of the Foundation has awarded a total of 768.974 euros to 48 grant recipients. Circa 57% of the grants were for scientific research and 44% for other projects. The Board does not state reasons for individual grant decisions, but a list of issues which are given emphasis in the decision making process were defined in the application instructions.

The Board’s grant decisions support several different areas of scientific research which aim to prevent the ongoing climate change, find ways of how to adapt to it or to clarify factors leading to global warming. Grants awarded to other than scientific projects emphasize the Board’s aim to make researched data available to the general public in standard language and for such data to also support public debate and decision making. The Board also hopes to deepen environmental awareness and the relationship of individuals with nature through different artistic and social projects.

All grant applicants have been contacted personally. Grant recipients are listed alphabetically hereunder:

 

Cantell, Hannele / 7 500 €
Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen mallin visualisointi (ns. polkupyörämalli) ja ilmastokasvatustutkimuksen popularisointi

Foster, Raisa & work group / 28 000 €
Ekososiaalinen kasvatus -kirjan kirjoittamiseen

Grenman, Henrik / 24 000 €
Fossiilisesta vedystä paikallisesti tuotetun biovedyn käyttöön Suomen (bio)teollisuudessa – Poikkitieteellinen tutkimus, joka voi ratkaisevasti vähentää tuotteiden ilmastovaikutuksia ja muuttaa tuotevalikoimaa kestävämmäksi

Haapkylä, Jessica / 4 800 €
“Arctic Floating University -2018 – Terrae Novae” – tutkimusmatka Novaja Zemljalle

Halkka, Antti / 6 000 €
Väitöskirjan loppuunsaattaminen.

Hautala, Joona / 24 000 €
Supertulivuoren purkauksen vaikutukset ilmakehän voimakkaisiin myrskyihin.

Hinkkanen, Elina / 24 000 €
Helsingin yliopiston biologian didaktiikan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimusryhmän ja WWF:n yhteinen lukion kestävyyskasvatuksen kehittämishanke opiskelijat opettajina

Hurri, Karoliina / 24 000 €
Kiinan geopoliittinen identiteetti ja ilmastonmuutoksen diskurssi globaalissa ilmastohallinnassa

Kuittinen, Jonna / 22 270 €
Kiertävän yläkouluikäisille suunnatun ilmastonmuutosta ja arjen kulutustottumuksia käsittelevän teatteriesityksen ja siihen liittyvän työpajan toteuttaminen Pohjois-Karjalan alueelle.

Järvinen, Elina / 8 000 €
Suuri tarina muutoksesta – laaja narratiivinen artikkeli ja podcast ekologisesta kriisistä.

Kangasaho, Vilma / 3 424 €
Evaluating the contribution of anthropogenic and biogenic emissions to global CH4 balances by d13C-CH4 atmospheric inverse modelling

Karjalainen, Linda / 24 000 €
Urban Transportation Policy in Helsinki, Stockholm and Oslo – Towards Progressive Practices, Change and Sustainability

Kekkonen, Juuso / 20 000 €
Ilmastonmuutosta ja tieteellistä maailmankuvaa käsittelevä tiedeshow

Kemppinen, Julia / 5 000 €
Maaperän kosteuden vaihtelu ja ekosysteemivaikutukset

Kettunen, Juho / 24 000 €
Soiden ja ilmaston vuorovaikusta kuvaavien mallien epävarmuuden arvioiminen kehittyneillä tilastollisilla menetelmillä.

Kivimäki, Ella / 24 000 €
Roudan ja lumipeitteen sekä koko ilmapylväässä havaitun metaanin vuodenaikaisvahteluiden välinen korrelaatio Arktisella alueella satelliittien avulla havaittuna

Kontas, Kaisa / 29 000 €
Kasviplanktonkukintojen tulevaisuus – Miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan Itämeren kasviplanktonyhteisöön? – Tutkimus uuden robotiikkaan ja hahmontunnistukseen perustuvan teknologian avulla

Laine, Marja / 12 000 €
Kulttuurisesti kestävää kasvatusta koskevan väitöskirjatyön loppuunsaattaminen

Laine Riitta-Leea (Vespa) / 4 250 €
Nykytanssiteos Arboretum, Plant Series II valmistamiseen ja työpajoihin

Laininen, Henna / 24 000 €
Ilmastonmuutos minussa -hanke

Leinonen, Ville / 3 000 €
Ilmakehän mittausaineistojen tilastollinen analyysi – Erityisesti polttoprosessien päästöjen ilmasto- ja terveysvaikutusten mallintaminen

Li, Zijun / 3 000 €
Factors Controlling the Evaporation of Organic Aerosol (OA) Particles

Liski, Matti / 9 000 €
Uusiutuva energia, sähkömarkkina ja ilmastotavoitteet

Lucy Loves Drama Oy / 15 000 €
Dokumenttielokuvan “The Fuel Game” kehittely, tuotanto ja vaikuttavuuskampanja.

Makkonen, Risto & work group / 15 000 €
Innovatiivinen alusta tiedekommunikaatioon: tiedettä ihmisten ilmastokysymyksistä

Muotka, Anna-Leena / 5 000 €
Luokanopettajan ilmasto-oppaan viestintä sekä hankkeen työpajojen järjestämis- ja matkakulut.

Oksanen, Markku / 3 000 €
Filosofia ja ilmastonmuutos -kollokvion järjestäminen ja -kirjan toimittaminen

Oulun Musiikkivideofestivaalit ry / 3 100 €
Eläimen Kuva -näytöksen järjestäminen avajaisnäytöksenä Vuoden 2018 Oulun Musiikkivideofestivaaleilla

Pavón, Diego / 28 000 €
Population viability of waterbirds in Europe and North Africa under different scenarios of future climate and environmental change

Pihlajaniemi, Mari / 24 000 €
Tietokirja: Mitä linnustotutkimus kertoo ilmastonmuutoksen vaikutuksista ekosysteemeihin? Kirja perustuu sekä jo julkaistuun tutkimustietoon että vuonna 2018 tehtäviin tulevaisuusmallinnuksiin.

Plan International Suomi / 22 700 €
Jokanuoren luonto-projekti, jolla vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän perheidensä arvostavaa luontosuhdetta, kotoutumista ja osallisuutta, sekä rohkaistaan heitä hyödyntämään lähiluontoa liikunta- ja virkistysympäristönä.

Puustinen, Sari / 30 000 €
Kestävän kehityksen ja ilmastonäkökulman integroiminen kaupunkien strategiseen suunnitteluun ja toimintaan

Rönkä, Reetta & work group / 20 000 €
Hyvän sään aikana -verkkomedia, johon tuotetaan ilmastonmuutosta käsittelevää journalistista sisältöä. Lisäksi apurahalla jatketaan ilmastojournalismia kuratoivan Hyvän sään aikana -somekanavien ylläpitoa vuoden ajan.

Salovaara, Janne / 24 000 €
Universities educating sustainability change-makers (Kestävyystieteen koulutus, ammattilaisuus ja muutosvaikutus)

Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kannatusyhdistys ry / 2 000 €
Savonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin järjestäminen vuonna 2018

Sihvo, Jussi / 24 000 €
Reaali-aikamittauksiin soveltuvan nopean mittaustekniikan käyttö akun sisäisen impedanssin mittauksiin kaupallisissa litium-ioni akkuvarastoissa

Siirtolaisuusinstituuttisäätiö sr / 12 000 €
Ilmastonmuutos ja muuttoliikkeet: muuttoliikkeiden taustasyiden monitieteinen tutkimus

Sipari, Pinja / 5 700 €
Lapset ja nuoret merkityksellisinä ilmastotoimijoina: malleja lasten ja nuorten merkitykselliseen ilmastotoimintaan

Solanki, Twinkle / 24 000 €
Improving estimates of carbon assimilation and light use by forests by scaling processes from the leaf to canopy levels

Sorvali, Jaana / 8 558 €
Maatalouden ilmastotoimien sosiaalinen hyväksyttävyys ja suomalaisen maatalouden tulevaisuus

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry / 13 000 €
Ulkona oppimisen suurtapahtuman järjestäminen & kehittäminen säännölliseksi yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi kohtaamispaikaksi, jossa kasvattajat, tutkijat & päättäjät etsivät keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan & muutoksentekijyyden vahvistamiseen

Teatteriosuuskunta ILMI Ö. / 21 400 €
Teatteri ILMI Ö:n Luontokosketus-ympäristötaidehanke Helsingin koillisen alueen päivähoidon lapsille ja aikuisille

Thitz, Paula / 1 500 €
Matka-apuraha: Tutkimusvierailu tanniinien rakennemäärityksiä varten professori Ann Hagermanin laboratorioon Yhdysvalloihin (Department of Chemistry and Biochemistry, Miami University, Ohio).

Tommila, Esa / 16 000 €
Tutkimus uusiutuvien energiamuotojen yhdistelmien ilmastotehokkuutta kohentavan työmetodin ja kriteeriehdotusten kehittämiseksi nettoenergia- ja nettohiilitarkastelujen avulla

Turkia, Tytti / 772 €
Matka kansainväliseen oravatutkijoiden konferenssiin kertomaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta oravien vähenemiseen

Tynkkynen, Nina / 39 000 €
Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri

Uusitalo, Ruut / 24 000 €
Modeling the emergence of vector-borne pathogens transmitted by tick and mosquito species in Finland.

Vihma, Antto / 30 000 €
Työpajasarjan järjestämiseen globaalista ympäristönmuutoksesta ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksenä

 

UPDATED 15.5.2018