Grant recipients of November 2014 application cycle

Through its November 2014 application period, the Tiina and Antti Herlin Foundation supported the following 30 research and other projects with a total of 401 920 euros.

 

Achté, Inka / 5 000 €

Boys who like girls -documentary. “Dokumenttielokuva naisvihasta ja epätasa-arvosta, mutta erityisti sen torjumisesta. Se lähestyy aihetta yllättäen miesten näkokulmasta. Sieltä, mistä muutoksen on lähdettävä, jotta se olisi pysyvää.”

 

Ahvenharju, Sanna / 24 000 €

PhD: “Suomalaisten vaikuttajien tulevaisuudenkuvat kestävän kehityksen mahdollistajana”

 

Allén, Anna / 11 000 €

Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan suunnitteluhanke. “Apuraha käytetään ulkoilmanäyttelyn pedagogisen osion suunnitteluun Kaisaniemen kasvitieteelliseen puutarhaan. Alueelle tulee sisältöä, jolla on vahvoja kytköksiä opetukseen. Puutarhassa havainnollistetaan  opetussuunnitelmista nousevia keskeisiä kasveihin liittyviä aihealueita.”

 

Amabile – Lasten ja nuorten taideyhdistys ry / 20 000 €

Floora-hanke. “Syksyllä 2014 liikkeelle lähteneen Floora-hankkeen tarkoitus on rakentaa pysyvä yhteistyö musiikkioppilaitosten, sosiaalitoimen ja maahanmuuttajayhteisöjen välille ja vahvistaa osallisuutta ja tasa-arvoa musiikkiharrastuksen avulla.”

 

Arola, Sanna / 5 000 €

PhD: “Organisaation investointipäätöksentekoon vaikuttavat tekijät kuntakontekstissa – Case-tutkimus suomalaisessa kunnassa”

 

Attending and Neglecting People / 5 000 €

Attending and neglecting people -conference. “Kokouksessa pohditaan monitieteisen kansainvälisen tutkijajoukon kesken sosiaalisen vuorovaikutuksen lainalaisuuksia ja erityisesti aivoperustaa.”

 

Eerola, Jari / 4 500 €

Post doc: “Kaksikulttuurisuus prosessina – vepsäläisvähemmistön sosiaalinen assimilaatio Venäjällä  vuosina 1850 –2000”

 

Juopperi, Silja / 24 000 €

PhD: “Lukemisen merkitys ja muutos. Tutkimus suomalaisten lukukokemuksista elämänkaaren näkökulmasta”

 

Kaataja, Sampsa / 28 000 €

Post doc: “Toimivia käytäntöjä etsimässä. Yliopistojen ja yritysten välinen yhteistyö Suomessa 1900­­−luvulta lähtien”

 

Kirkkonummen Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolaus Ry / 2 500 €

Nuorisopurjehdus. “Kirkkonummen Perinnepurjehdusyhdistys St. Nikolaus ry on vuodesta 1999 järjestänyt storbåt Lotalla ja Fridalla matalan kynnyksen toimintaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.”

 

Kopperi, Matias / 24 000 €

PhD: “Applicability of comprehensive two-dimensional gas chromatography – time-of-flight mass spectrometry to environmental non-target screening: Special emphasis on wastewater”

 

Korpela-Liimatainen, Tiina / 12 000 €

PhD: “Flourishing Teacher”

 

Koskinen-Koivisto, Eerika / 2 000 €

Travel grant: Osallistuminen pohjoismaiseen etnologian ja  folkloristiikan alan konferenssiin osana Creative mobility – hanketta: “Luova liikkuvuus – Ylirajaiset käytänteet Pohjois-Lapin asukkaiden arjessa ja työssä”

 

KRIS-Etelä-Suomi ry / 14 000 €

Porttiteatteri – vankilasta vapautuvien teatteriseurue. “Porttiteatterin ideana on tarjota vankilasta vapautuville henkilöille mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen, yhteisöllisyyteen ja omien voimavarojen löytämiseen teatterin keinoin. Hankkeen tuloksena voi syntyä suomalaisittain poikkeuksellista ja uudenlaista teatteria.”

 

Kulttuurisuomi Oy / 25 000 €

Kansallinen kulttuuritietokanta. “Kulttuurisuomi.fi -tapahtumatietohankkeen tavoitteena on rakentaa avoin linkitetty kansallinen kulttuuritapahtumatietokanta edistämään kulttuurin tarjonnan ja kysynnän kohtaamista ja kulttuurin merkityksellistä kulutusta. Kattava ja laadukas, helposti käytettävä tapahtumatieto palvelee sekä tapahtumien järjestäjiä, julkaisijoita että suurta yleisöä.”

 

Laine, Heidi / 24 000 €

PhD: “Tiedeyhteisön tutkimuseettinen itsesääntely Suomessa: Tutkimuseettinen neuvottelukunta ja hyvä tieteellinen käytäntö 1992–2012”

 

Leisiö, Timo / 2 500 €

Kun on oikein hulivili luanto. Pentti Virrankosken kauhavalaisilta oppimat laulut. Apurahan avulla käy mahdolliseksi painattaa Timo Leisiön toimittama laulukokoelma Kun on oikein hulivi luanto – Pentti Virrankosken kauhavalaisilta oppimat vanhat laulut kommentaareineen.

 

Ndukwe, Thaddeus / 24 000 €

PhD: “Immigrant Political Integration in Finland: Case of Black African Immigrants at the Municipal Level”

 

Osuuskunta Poesia / 28 800 €

Nykyrunouden julkaisu- ja painotapojen uudistaminen. “Apurahan turvin uudistetaan nykyrunouden paino- ja julkaisutapoja: kehitetään kohopainotekniikan hyödyntämistä kirjaesineissä sekä lanseerataan Suomessa harvinaiset  chapbook- ja broadside-julkaisumuodot.”

 

Pasanen, Pauliina / 24 000 €

PhD: “Työpajat valokuvauksen opetuksessa. Kolmen lähtökohdiltaan dokumentaarisen työpajan opetusmetodien vertailua”

 

Rauman Avokas ry, Rauman freinetkoulu / 10 000 €

Rauman freinetkoulun oppimisympäristöjen kehittäminen. “Oppimisympäristöjen kehittämishankkeessa kehitetään Rauman freinetkoulun oppimisympäristöjä niin, että ne vastaisivat freinetpedagogiikan oppimiskäsitystä ja mahdollistaisivat oppilaiden osallisuuden heille luontaisella tavalla. Lisäksi apurahalla järjestetään henkilökunnan koulutusta.”

 

Rovaniemen kaupunkiviljelijät, Christian Lankinen / 3 200 €

Kaupunkiviljelyhanke. “Kaupunkiviljelypalstan hoito Rovaniemen ydinkeskustassa sekä kasvilavojen pystyttäminen ympäri kaupunkia. Julkisen seminaarin järjestäminen teemalla kaupunkiviljely, omavaraisuus, ja pysyväiskulttuuri. Aurinkolämpökeräinten rakennuskoulutus kaikille asiasta kiinnostuneille.”

 

Salminen, Jenni / 28 000 €

Post doc: “Best practices in Early Childhood Settings: Comparison between Four European Countries”

 

Sirkus Magenta ry / 5 320 €

Sirkuksesta tukea kriisiytyneiden perheiden vuorovaikutukseen: Perhesirkustoiminta Kuuselan perhekuntoutuskeskuksessa ja Viertolan nuorten vastaanottokodissa. “Sirkustoiminnan tavoitteena on perheiden sisäisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen. Lisäksi projektin aikana kehitetään uusia toimintatapoja lastensuojelu- ja perhetyöhön.”

 

Spisak, Sanna / 1 500 €

Travel grant: Osallistuminen kolmeen kansainväliseen konferenssiin, joissa esitellään väitöskirjatutkimusta suomalaisnuorten pornografian kulutuksesta: “Suomalaiset nuoret ja pornografia – Varhaiset pornografiakokemukset sukupuoli- ja seksuaalikäsitysten muovaajina”

 

Vauva- ja taaperoteatteriryhmä AEIOU / 5 400 €

Tanssiteatteriesitys. “Suomalais-slovenialainen vauva- ja taaperoteatteriryhmä AEIOU ja Ljubljanan tanssiteatteri PTL tuottavat vauvoille ja taaperoille suunnatun visuaalisen tanssiteatteriesityksen. Ensi-ilta on Ljubljanassa 27.1.2016. Esitys kiertää Slovenian lisäksi aktiivisesti Suomea.”

 

Virtanen, Markus ja työryhmä / 2 000 €

Kalevala nykyihmiselle 20 minuutissa. “Kalevala-aiheisen esityksen ja Kalevalan maailmaa avaavan työpajan vieminen kahteentoista pääkaupunkiseudun yläkouluun.”

 

Vänskä, Emilia / 4 000 €

Finishing of PhD “Sulfaattiselluloosan lämmönkeston parantaminen paperipohjaisissa pakkauksissa”

 

Yhdessä kerrottua -työryhmä / 24 000 €

“Yhdessä kerrottua on vanhus- ja lapsilähtöisesti toteutettu vuorovaikutteinen teatteriesitys, jonka pohjaksi kerätään vanhuksilta ja päiväkoti-ikäisiltä tarinoita heidän omasta elämästään. Työryhmä toteuttaa kerätyistä tarinoista kiertueelle lähtevän esityksen.”

 

Yhteismaa ry / 9 200 €

Nappi Naapuri – uusi naapuriavun sosiaalinen media